Polska po 1989 roku

27.01.2019

Marszałek Sejmu: Kresy stanowiły o sile politycznej i tożsamości Polski

Od początków polskiej państwowości Kresy stanowiły o sile politycznej i tożsamości Rzeczypospolitej – mówił w niedzielę w Przemyślu marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas konferencji naukowej „Polacy na wschodzie”.

W swoim wystąpieniu Kuchciński podkreślił, że Kresy zawsze były integralną częścią Polski. Przypomniał, że w ubiegłym roku obchodziliśmy rocznicę stulecia odzyskania niepodległości.

„Wiemy, że sto lat temu proces kształtowania granic był trudny i skomplikowany. I jak 20 lat później, po II wojnie światowej, miliony naszych rodaków zostało za wschodnią granicą. Od tej pory szukamy recepty, aby wzmocnić te więzi, utrzymać i ratować co się da” – mówił.

Kuchciński zwrócił uwagę, że obecnie temat Polaków na Wschodzie jest „trudny, wielowątkowy i dla wielu z nas bolesny”.

„Łączy się ze wspomnieniami czasów wojny i powojennego okresu – deportacji, przesiedleń, nacjonalistycznej przemocy i z tym co związane jest z pojęciem +utraconego domu+. Domu nie tylko w znaczeniu rodzinnym, lecz w wymiarze wielowiekowego duchowego i materialnego dorobku” – zaznaczył.

Z jego opinii, kresy to także symbol przemilczanej prawdy, zacierania śladów polskości oraz wykorzenienia polskiej kultury. Kuchciński przypomniał, że w czasach sowieckich przejawy przywiązania do kresowego dziedzictwa były bardzo surowo karane. „Większość z nas pamięta te czasy” – dodał.

Marszałek Sejmu podkreślił, że zmiana do kresowego dziedzictwa nastąpiła pod koniec lat 80-tych XX wieku. Wówczas, jak mówił, powstała pierwsza organizacja – Towarzystwo Miłośników Lwowa, które pielęgnowało dziedzictwo ziem wschodnich. Jednym z najprężniej działających oddziałów znajdował się w Przemyślu.

Zdaniem Kuchcińskiego, państwo polskie powinno jeszcze lepiej i skuteczniej wspierać dorobek „naszych przodków z Kresów oraz pokolenia dziś żyjące”.

Według marszałka Sejmu, osób „związanych pochodzeniem z Polski” żyjących obecnie na Ukrainie jest od 1,5 do 2 mln. „Jest na pewno więcej niż tych parę tysięcy osób (pochodzenia polskiego) według oficjalnych statystyk. Ta liczba to jest nasze wielkie zobowiązanie” – mówił.

Kuchciński podziękował organizacjom, które dbają o polskie dziedzictwo Kresów oraz za „głoszenie prawdy historycznej o Kresach”.

Konferencja „Polacy na wschodzie”, która odbyła się w niedzielę zorganizowana została przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

huk/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL