Europa i świat po 1989 roku

02.03.2018

Marszałkowie Sejmu i Senatu RP uhonorowani Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier

Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski zostali w piątek w Budapeszcie uhonorowani Wielkimi Krzyżami Orderu Zasługi Węgier. Wspólnie budujemy dziś naszą nową Europę Środkową - oświadczył Kuchciński, mówiąc o współpracy polsko-węgierskiej.

Marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu przebywali w Budapeszcie na szczycie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Ważnym punktem wizyty w stolicy Węgier - jak wskazywano, "o istotnym znaczeniu dla szczególnych relacji polsko-węgierskich" - była piątkowa ceremonia wręczenia Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi Węgier obu marszałkom. O takie odznaczenie dla Kuchcińskiego i Karczewskiego wnioskował węgierski premier Viktor Orban.

Marszałkowie otrzymali odznaczenia w „dowód uznania wybitnych zasług w budowie politycznych i społecznych kontaktów węgiersko-polskich”.

W laudacji na cześć marszałka Sejmu przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koever podkreślił, że droga Marka Kuchcińskiego, prowadząca do jednej z najważniejszych godności w państwie, "nie była ani łatwa, ani prosta”. Jak dodał, marszałek polskiego Sejmu od lat „w sposób niestrudzony” głosi i buduje Europę Karpat, pracuje na rzecz pogłębienia współpracy i połączenia naszego regionu. „Marszałek Kuchciński dobrze wie, że Karpaty łączą - obszary, kraje i ludzi” - wskazał Koever.

Podkreślił, że marszałka Kuchcińskiego z Węgrami łączą wspólne wartości - wolność, szacunek do poprzedników, oddanie na rzecz przyszłych pokoleń - i wspólna tradycja. Jak dodał, Wielki Krzyż Orderu Zasługi jest uznaniem tego, że dla marszałka polskiego Sejmu przyjaźń z Węgrami jest wartością - nie tylko na szczeblu polityki, ale także w sferze społecznej.

„W osobie Marka Kuchcińskiego Węgry znalazły prawdziwego przyjaciela, który poza swoją działalnością w życiu publicznym udowadnia swoimi słowami i czynami, że owszem, warto szukać ścieżek ugody, zbliżenia w całym regionie podzielonym konfliktami, urazami przeszłości i że wspólna Środkowa Europa ma przed sobą przyszłość” - podkreślił Koever.

Kuchciński oświadczył, że czuje się bardzo zaszczycony nadanym mu odznaczeniem. "Traktuję to odznaczenie jako uznanie dla działalności całego zespołu, który od wielu kadencji w Sejmie RP działa na rzecz dobra wspólnego i przyjaźni polsko-węgierskiej" - podkreślił marszałek Sejmu. Dodał, że Polska i Węgry wspólnie dziś budują "naszą nową Europę Środkową".

"Rozpoznaliśmy signum temporis. Zrozumieliśmy, że nasza przyjaźń i współpraca, a zwłaszcza jej znaczenie polityczne, mogą być wzmocnione współpracą w całym makroregionie środkowoeuropejskim. Mam na myśli takie inicjatywy jak Grupa Wyszehradzka, Trójmorze czy Konferencja Europa Karpat. Wspólnym naszym celem jest wzmacnianie naszych państw w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim" - zaznaczył Kuchciński.

W laudacji na cześć Karczewskiego Koever zauważył, że jego „przygotowanie, zrównoważony charakter, zdolność do kompromisu i dialogu uznają nawet jego polityczni przeciwnicy”. Podkreślił, że jako marszałek Senatu buduje on „dobre kontakty” z Węgrami. „Nie ulega wątpliwości, że wybitnie traktuje sprawy związane z Węgrami, co więcej - jako odpowiedzialny za Polonię żyjącą poza granicami swojego kraju, ukształtował specjalne stosunki z przedstawicielami Polaków żyjącymi na Węgrzech” - mówił Koever.

Jak oświadczył, marszałek Karczewski jest „jednym z silników napędzających” sojusz węgiersko-polski, „oparty na wartościach i interesach”.

Marszałek Senatu podkreślił, że współpraca pomiędzy narodami Polski i Węgier ma "bezprecedensowy poziom i niezwykłą dynamikę". "W ostatnich dwóch latach nasze kontakty są szczególnie intensywne. Tak częste spotkania służą tworzeniu pozytywnego klimatu i istotnie odbijają się na intensywności relacji europejskich" - ocenił.

Podczas uroczystości był obecny prezydent Węgier Janos Ader. Przybył na nią również węgierski premier Viktor Orban, który pogratulował obu marszałkom.

Z Budapesztu Anna Tustanowska (PAP)

autor: Anna Tustanowska

amt/ par/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL