Polska po 1989 roku

22.02.2019

MKiDN: ogłoszenie konkursu na dyrektora POLIN – w przyszłym tygodniu

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Fot. PAP/P. Supernak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Fot. PAP/P. Supernak

Publiczne ogłoszenie przez ministra KiDN konkursu na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nastąpi w przyszłym tygodniu – podało MKiDN. Do czasu powołania nowego dyrektora p.o. szefa instytucji będzie Zygmunt Stępiński – wicedyrektor ds. edukacji, marketingu i sprzedaży oraz komunikacji.

5-letnia kadencja dyrektora Dariusza Stoli upływa 28 lutego. W piątek ministerstwo kultury poinformowało, że założyciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - oprócz resortu są to Prezydent m.st. Warszawy oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny - "wspólnie uzgodnili brzmienie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora" muzeum POLIN.

Ogłoszenie przez szefa resortu kultury konkursu w prasie i na stronie internetowej MKiDN nastąpi w przyszłym tygodniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. "Osiągnięto także porozumienie w sprawie składu piętnastoosobowej komisji konkursowej, w której znajdą się przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, działających w Muzeum związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich" - podkreśliło MKiDN w komunikacie.

Dodano, że założyciele muzeum uzgodnili również, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania dyrektora instytucji obowiązki dyrektora placówki pełnić będzie Zygmunt Stępiński – zajmujący od 2012 r. stanowisko zastępcy dyrektora ds. edukacji, marketingu i sprzedaży oraz komunikacji w Muzeum POLIN.

"Rozwiązanie takie z jednej strony zapewni ciągłość działania instytucji w okresie przejściowym, z drugiej zapewni wszystkim potencjalnym kandydatom udział w konkursie na równych zasadach" - ocenił resort kultury.

Stola został powołany na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1 marca 2014 r. z możliwością przedłużenia. Zgodnie ze statutem placówki, współorganizatorami POLIN są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powołanie dyrektora następuje w drodze porozumienia tych instytucji. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego może powołać osobę pełniącą jego obowiązki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

O tym, że kadencja Stoli nie zostanie przedłużona i będzie ogłoszony konkurs na dyrektora poinformowano w poniedziałek.

Według stołecznej "Gazety Wyborczej", prof. Stola zadeklarował, że ma zamiar wziąć udział w konkursie na dyrektora placówki.

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 9 książek: "Nadzieja i zagłada" (1995); "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, z K. Persakiem) oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej. (PAP)

autorzy: Katarzyna Krzykowska, Olga Łozińska

ksi/ oloz/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL