01.08.2009 aktualizacja 13.07.2016

Muzeum Auschwitz wydało zbiór esejów na temat holokaustu

30.07. 2009 Bielsko-Biała (PAP) - Zbiór 24 osobistych esejów-refleksji wybitnych naukowców i autorytetów w dziedzinie badań nad historią holokaustu - "The Holocaust: Voices of Scholars", ukazało się nakładem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Osoby, które poświęciły wielką część swojego życia badaniu zagłady, opowiadają w książce o swoich trudnościach, pytaniach, najważniejszych osiach refleksji. Czynią to na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń, nie unikając krytyki i tworzenia nowych wizji i postulatów na przyszłość" - powiedziała Agnieszka Juskowiak-Sawicka z muzeum.

Juskowiak-Sawicka poinformowała, że wśród autorów znaleźli się wybitni naukowcy i autorytety z różnych krajów świata, między innymi: Yehuda Bauer, Michael Berenbaum, Eleonora Bergman, Ian Kershaw, Stanisław Krajewski, Zdzisław Mach, Dalia Ofer, Nechama Tec, Feliks Tych, Jonathan Webber, Elie Wiesel, Jan Woleński i Moshe Zimmermann.

Książka została wydana w języku angielskim pod redakcją szefowej Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego Jolanty Ambrosewicz-Jacobs.

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza opisuje spojrzenie na holokaust w kontekście etyki oraz relacji żydowsko-chrześcijańskich. Druga, najobszerniejsza, dotyczy współczesnego stanu badań nad zagładą, w tym z tak ciekawych i ważnych perspektyw jak psychiatria lub koncepcja pamięci zbiorowej. Ostatnia część ma charakter epilogu, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy nadzieja powinna być częścią człowieczeństwa.

Zdaniem dyrektora muzeum Auschwitz Piotra M.A. Cywińskiego "eseje te są czymś dużo więcej niż tylko konwencjonalnym i suchym wyliczaniem faktów. Prowokują czytelnika do postawienia sobie fundamentalnych pytań związanych z osobistą odpowiedzialnością za współczesny świat".

Cywiński we wstępie do zbioru napisał, że "szczególna jest odpowiedzialność badaczy i uczących kolejne pokolenia o zagładzie, więc zbiór tych refleksji i doświadczeń może odegrać istotną rolę w naszym zbiorowym rozumieniu odpowiedzialności za dziś i jutro".

Były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss napisał o książce: "Holokaust postawił ludzi w sytuacji, w której nie powinni się znaleźć. Stąd też tak trudno zadawać na ten temat pytania i stąd też powinniśmy cenić pracę tych, którzy je zadają".

Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powstało w 1957 roku. Wydało dotychczas ponad 400 pozycji w nakładzie około 8 milionów egzemplarzy w różnych wersjach językowych, w tym publikacje popularno-naukowe, wspomnienia, albumy, katalogi oraz przewodniki w około 20 językach. (PAP)

szf/ ls/ dym/
 
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL