Walka o niepodległość 1914-1918

22.05.2009 aktualizacja 01.09.2017

Pismo Rady Regencyjnej do Józefa Piłsudskiego o przekazaniu mu pełni władzy państwowej – 14 listopada 1918 r.

Józef Piłsudski. Źródło: Wikimedia Commons/Library of Congress Józef Piłsudski. Źródło: Wikimedia Commons/Library of Congress

czyta: Ksawery Jasieński

Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich, Józefa Piłsudskiego.

Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy państwowej, ustanowiony odezwą z dnia 11 listopada 1918 roku, nie może trwać bez szkody dla powstającego Państwa Polskiego. Władza ta powinna być jednolita. Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu.        

Dan w Warszawie, dnia 14 listopada 1918 roku

Aleksander Kakowski
Zdzisław Lubomirski
Józef Ostrowski

"Józef Piłsudski o państwie i armii" t. II, Warszawa 1985

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL