XIX wiek

22.01.2020

Polska ambasador na Litwie uczciła pamięć powstańców styczniowych

Ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska złożyła w środę, w 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, wieniec w centralnej kaplicy wileńskiego Cmentarza Rossa, gdzie przed kilkoma miesiącami spoczęły szczątki 20 powstańców.

Kwiaty złożyli i zapalili znicze też wileńscy przewodnicy, przedstawiciele polskich klubów rekonstruktorskich, polska młodzież szkolna i akademicka z Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku.

Mówiąc o znaczeniu powstania dla narodów polskiego, litewskiego i białoruskiego oraz przypominając, że wśród spoczywających w kaplicy są przywódcy zrywu niepodległościowego Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski, Doroszewska wyraziła nadzieję, że „to miejsce stanie się natchnieniem do organizowania wycieczek śladami powstańców styczniowych”.

Na Wileńszczyźnie i na całej Litwie jest wiele miejsc związanych z powstaniem. Zdaniem polskiej ambasador, uroczystości pogrzebowe powstańców, które się odbyły w listopadzie, „przyczynią się do odnowienia pamięci o powstaniu styczniowym” na Litwie.

W czasie prowadzonych prac związanych z zabezpieczeniem Góry Zamkowej w Wilnie przed trzema laty zostały odkryte miejsca pochówków 20 powstańców styczniowych straconych na placu Łukiskim. Szczątki powstańców spoczęły w listopadzie 2019 roku w centralnej kaplicy na Rossie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ ap/ ap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL