Polska po 1989 roku

13.08.2018

Prezydent podpisał nowelę ws. połączenia Instytutu Solidarności i Męstwa z Ośrodkiem im. Pileckiego

Rotmistrz Witold Pilecki. Źródło: IPN Rotmistrz Witold Pilecki. Źródło: IPN

Połączenie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego z Instytutem Solidarności i Męstwa - to cel noweli, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

O podpisaniu zmiany ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Celem noweli jest "optymalne wykorzystanie potencjałów" instytucji kultury oraz instytutu badawczego. Zdaniem projektodawców tylko połączone instytucje "zdołają dokonać realnego przełomu w badaniach nad okupacją niemiecką i sowiecką w Polsce, udostępniając w swej czytelni bogate archiwalia i tworząc przestrzeń do międzynarodowej dyskusji i wymiany poglądów".

Nowe przepisy przewidują likwidację powołanego w 2016 r. Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego i przeniesienie jego zasobów do utworzonego w listopadzie 2017 r. Instytutu Solidarności i Męstwa, który będzie działać pod nazwą Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Nowela rozszerza zakres działań ISiM o prowadzenie badań historycznych i interdyscyplinarnych m.in. w zakresie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz totalitaryzmów XX w., a także o gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych. Dotychczas te działania były głównym celem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Zgodnie z nowelizacją w strukturze organizacyjnej Instytutu im. Witolda Pileckiego kwestiami tymi będzie zajmować się komórka organizacyjna pod nazwą Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami.

Nowe prawo przewiduje współpracę Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wprowadza także do struktury instytutu im. W. Pileckiego radę naukową, dzięki czemu instytucja działająca jako instytut badawczy dostosowuje swoją strukturę do innych instytutów badawczych, tworzonych na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych.

Ponadto nowela doprecyzowuje sposób możliwego wykorzystania środków z dotacji otrzymanej przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego zgodnie z ustawą o Instytucie Solidarności i Męstwa. Środki będą mogły zostać przeznaczone na pozyskanie nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności instytutu oraz finansowanie kosztów, w tym inwestycji związanych z działalnością instytutu. W nowelizacji zapisano także, że niewykorzystane w 2017 r. środki dotacji będą przechodzić na kolejne lata obrotowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Daria Porycka

dap/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL