Europa i świat po 1989 roku

10.01.2018

Projekt o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej - w uzgodnieniach

Do uzgodnień trafił projekt powołujący Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Celem inicjatywy ma być wzmocnienie współpracy, nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia i wspieranie różnego rodzaju inicjatywy dot. m.in. nauki, kultury i historii.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, Instytut ma służyć pogłębianiu polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy, która - jak podkreślają autorzy regulacji - "rozwijała się na przestrzeni wieków i przyczyniła do przełomu politycznego w Europie".

Patronem Instytutu będzie Wacław Felczak - podczas II wojny światowej kurier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. W latach powojennych został on skazany na dożywocie (aresztowano go w 1947 r. w Czechosłowacji, gdy organizował ucieczkę przywódców PSL z Polski, skazano w 1948 r. po długotrwałym śledztwie - PAP); uwolniono go dopiero w 1956 r.

"Prowadzone przez niego w latach 80-tych na Węgrzech działania przyczyniły się do sformułowania węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r." - zaznaczono w uzasadnieniu.

Do zadań Instytutu, nadzorowanego przez premiera, należeć będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodym pokoleniem oraz wspieranie inicjatyw, projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznawanie języka, kultury, historii i polityki obu państw. Ma on też wzmacniać konkurencyjność obu krajów poprzez wspieranie myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, a także finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy.

Nad realizacją tych zadań czuwać mają organy Instytutu - jego dyrektor, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu. Do zadań szefa instytucji należeć będzie kierowanie jej pracami, reprezentowanie jej, zapewnienie funkcjonowania i ciągłości prac oraz opracowywanie rocznego planu działania.

Międzynarodowa Rada Instytutu ma analizować działania podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz poszukiwać nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności placówki. Trzeci organ - Rada Instytutu - ma opiniować kierunki działalności Instytutu, projekt rocznego planu działania oraz planu finansowego.

Projekt przewiduje też, że premier będzie mógł - w drodze zarządzenia - tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe Instytutu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. (PAP)

autor: Patrycja Rojek-Socha

pru/ pad/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL