24.11.2010 aktualizacja 13.07.2016

Przyznano nagrody im. prof. Skowronka dla książek historycznych

24.11.2010. Warszawa (PAP) - Wydawcy książek "Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski" oraz "Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich" otrzymali nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka. Wręczenie nagród odbędzie się w czwartek podczas XIX Targów Książki Historycznej w Warszawie.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka przyznano po raz piętnasty. W tym roku otrzymają ją: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie za pracę Huberta Chudzio „Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878)” oraz Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza za pracę Krzysztofa Marchlewicza „Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)”.

Obie nagrodzone książki opowiadają o czasach Wielkiej Emigracji, kiedy po klęsce Powstania Listopadowego jego uczestnicy musieli szukać schronienia na Zachodzie Europy. Bohater monografii Huberta Chudzio - generał Ludwik Bystrzonowski - był blisko związany z Hotelem Lambert i traktowany był przez to środowisko nieformalnych przywódców Wielkiej Emigracji jako dyplomata.  Wziął udział w powstaniu węgierskim. W czasie wojny krymskiej był jednym z pięciu Polaków awansowanych do rangi generałów armii tureckiej.

Druga nagrodzona książka „Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863)” Krzysztofa Marchlewicza to najobszerniejsze z dotychczas opublikowanych studium o działalności mniej znanego, brytyjskiego odłamu Wielkiej Emigracji, pozostającego dotąd nieco w cieniu dokonań paryskiego Hotelu Lambert.

Jury postanowiło również wyróżnić     Wydawnictwo DIG za publikację „Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii” pod red. Andrzeja Szwarca oraz Wydawnictwo Arkadiusz Wingert za pracę prof. Tomasza Witucha i dr Bogdana Stolarczyka „Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000”. Laureatem wyróżnienia specjalnego zostało wydawnictwo Arcana za publikację Jacka Burdowicza-Nowickiego „Piotr I, August II i Rzeczpospolita. 1697-1706”.

Nagroda im. Jerzego Skowronka została ustanowiona w 1996 roku. Po tragicznej śmierci wybitnego historyka, który zginął w wypadku samochodowym we Francji w lipcu 1996 roku, grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło uczcić jego pamięć przez ustanowienie nagrody jego imienia przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. W cztery miesiące później ogłoszono wyniki pierwszej edycji nagrody, która od tego czasu związana jest z Targami Książki Historycznej w Warszawie i stanowi uzupełnienie przyznawanych podczas tych targów Nagród Klio.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w XIX wieku oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu prac varsavianistycznych oraz z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

W skład Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka wchodzą przyjaciele i uczniowie prof. Jerzego Skowronka: prof. Barbara Grochulska (przewodnicząca), prof. Wiesław Wysocki, prof. Jerzy Zdrada, dr Tadeusz Krawczak, dr Andrzej Czesław Żak, dr Natalia Bujniewicz, Piotr Dobrołęcki, Józef Kliś i Andrzej Pieniak. Fundatorem Nagród jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. Wręczenie Nagrody nastąpi w czwartek 25 listopada o godz. 12.00 podczas inauguracji XIX Targów Książki Historycznej w Warszawie.(PAP)

 aszw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL