Budowa niepodległego państwa

07.12.2017

Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest przykładem zwycięskiego czynu zbrojnego, który zakończył się sukcesem politycznym - głosi tekst uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyjętej w czwartek przez Senat.

Za przyjęciem uchwały było 75 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

"W Wielkopolsce nigdy nie pogodzono się z myślą, by ziemia, która była kolebką naszej państwowości, znalazła się poza granicami niepodległej Rzeczypospolitej. 27 grudnia 1918 roku podczas wizyty Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu doszło do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przez cały okres zaborów kilka pokoleń Polaków walczyło o utrzymanie mowy i wiary Ojców, polskiej kultury i własności. Ten organiczny wysiłek nazwano najdłuższą wojną nowoczesnej Europy" - przypominają autorzy uchwały.

Jej autorzy przypominają, że Wielkopolanie w doskonały sposób wykorzystali swoje umiejętności i sytuację międzynarodową, aby zrealizować upragniony cel, jakim była niepodległość. Pierwszym dowódcą powstania mianowanym przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej został mjr Stanisław Taczak, który zorganizował siły powstańcze. Po nim jako dowódca wysokiego szczebla na czele powstania stanął gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Przekształcił on formacje ochotnicze w silną, regularną armię.

Dzięki sukcesom militarnym i dyplomatycznemu wsparciu Francji, której symbolem dla mieszkańców Wielkopolski był wtedy marszałek Ferdynand Foch, 16 lutego 1919 roku podpisano pokój w Trewirze. Zakończono działania wojenne, a przynależność odzyskanych w powstaniu ziem potwierdził traktat wersalski.

W uchwale przypomniano też, że powstańcy wielkopolscy włączyli się licznie w walki o polski Śląsk, a doskonale zorganizowana i wyposażona Armia Wielkopolska w wojnie z bolszewicką Rosją wniosła ogromny wkład w zwycięstwo. Doświadczenia powstańcze, jak i zdobycze sprzętowe, głównie samoloty, służyły całej polskiej armii.

"Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest przykładem zwycięskiego czynu zbrojnego, który zakończył się sukcesem politycznym. Powstała w jego wyniku siła zbrojna i jej udział w walce o granice Rzeczypospolitej, to przepiękny wzór walki o wspólną, suwerenną Ojczyznę. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w Roku 100. Rocznicy Niepodległości Polski oddaje hołd powstańcom wielkopolskim i zwraca się do organów państwa i instytucji obywatelskich, by w swych działaniach popularyzowały wiedzę o zwycięstwie Wielkopolan jako wspólnym ogniwie naszej polskiej tożsamości" - głosi tekst uchwały. 

Analogiczną uchwałę, ustanawiającą rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego przyjął 12 października Sejm RP. (PAP) 

autor: Agata Szwedowicz 

edytor: Paweł Tomczyk

aszw/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL