Polska po 1989 roku

22.04.2016 aktualizacja 14.07.2016

W Płocku rozpoczyna się I Forum Mariawitów

O aktualnej sytuacji i przyszłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce dyskutować będą uczestnicy trzydniowego I Forum Mariawitów, które w piątek wieczorem rozpocznie się w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.

W obradach wezmą udział zarówno świeccy, jak i duchowni, w tym biskupi oraz kapłani Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z całego kraju, reprezentujący wszystkie jego diecezje i niemal wszystkie parafie, w sumie ok. 50 osób.

Omawiane zagadnienia będą dotyczyły aktualniej sytuacji i wyzwań Kościoła w Polsce – poinformował PAP rzecznik prasowy I Forum Mariawitów kapłan dr Daniel Mames, jednocześnie członek Rady Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, proboszcz parafii w Gniazdowie, Koziegłowach i Starczy (Śląskie).

Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy w Polsce ok. 25 tys. wyznawców w trzech diecezjach: lubelsko-podlaskiej, śląsko-łódzkiej i warszawsko-płockiej. Ok. 5 tys. mariawitów mieszka także we Francji, głównie w Paryżu. Siedzibą władz Kościoła, który należy do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Polskiej Rady Ekumenicznej, jest Płock.

Program I Forum Mariawitów obejmuje nabożeństwa pod przewodnictwem Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Marka Marii Karola Babi, a także wykłady i warsztaty tematyczne. Wśród poruszanych zagadnień omawiane będą m.in. takie kwestie, jak historyczna rola świeckich w Kościele i ich duchowy rozwój, a także praca rad parafialnych. Będzie też część poświęcona płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości jako kolebce mariawityzmu.

Ruch mariawicki powstał pod koniec XIX wieku, stawiając sobie za cel naśladowanie życia Marii - Mariae vitam imitantes. Jego założycielką była św. Maria Franciszka Feliksa Kozłowska (1862-1921), która w 1893 r. w Płocku doznała objawienia, wskazującego na potrzebę odnowy moralnej ludzkości poprzez nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Matki Bożej.

„Celem Forum jest spotkanie i wspólne rozmowy świeckich i duchownych, wymiana doświadczeń z pracy rad parafialnych oraz osób aktywnych w Kościele, wzajemne inspiracje do nowych inicjatyw, wspólne projekty małych i dużych parafii oraz integracja i poznanie się jako ułatwienie przyszłej współpracy” – podkreślił Mames, który podczas obrad wygłosi wykład „Mariawityzm w XXI wieku”.

Jak dodał, zadaniem Forum, będącego początkiem dyskusji wokół kwestii ważnych współcześnie dla Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, w tym jego duchownych i świeckich, jest stworzenie przestrzeni do „debaty wewnątrzmariawickiej”. „O terminie i miejscu odbywania kolejnych spotkań w tej formule poinformuje Rada Kościoła Starokatolickiego Mariawitów” – zapowiedział Memes.

I Forum Mariawitów zainauguruje w piątek wieczorem msza święta w płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Po niej odbędzie się całonocna adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Na sobotę zaplanowano wykłady i warsztaty. Obrady zakończy w niedzielę uroczysta suma.

Ruch mariawicki powstał pod koniec XIX wieku, stawiając sobie za cel naśladowanie życia Marii - Mariae vitam imitantes. Jego założycielką była św. Maria Franciszka Feliksa Kozłowska (1862-1921), która w 1893 r. w Płocku doznała objawienia, wskazującego na potrzebę odnowy moralnej ludzkości poprzez nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Matki Bożej.

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z Kościoła rzymsko-katolickiego w 1906 r., gdy Stolica Apostolska odmówiła zalegalizowania mariawickich zgromadzeń modlitewnych, a następnie ekskomunikowała Marię F. F. Kozłowską. W latach 1911-14 w Płocku wzniesiona została w stylu neogotyku angielskiego mariawicka Świątynia Miłosierdzia i Miłości wraz z zabudowaniami klasztornymi. W podziemiach tej bazyliki znajduje się grób założycielki mariawityzmu Marii F.F. Kozłowskiej, odwiedzany przez pielgrzymów z kraju i zagranicy.

Kościół Starokatolicki Mariawitów ma 5 biskupów. Od września 2015 r. jego zwierzchnikiem - Biskupem Naczelnym - jest Marek Maria Karol Babi, który w związku z upływem kadencji zastąpił na tym stanowisku Michała Marię Ludwika Jabłońskiego, obecnie biskupa diecezji lubelsko–podlaskiej. Biskupem Prowincji Francuskiej jest Andre Le Bec. (PAP)

mb/ pz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL