Polska po 1989 roku

10.11.2017

Zespół wolontariuszy "Łączki" z nagrodą specjalną Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego"

Prezydent Andrzej Duda wręcza nagrodę specjalną dla wolontariuszy „Łączki” podczas gali finałowej Nagrody Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego". Fot. PAP/M. Obara Prezydent Andrzej Duda wręcza nagrodę specjalną dla wolontariuszy „Łączki” podczas gali finałowej Nagrody Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego". Fot. PAP/M. Obara

Działalność obywatelska jest częścią działalności państwowej; nie ma dzisiaj nowoczesnego państwa bez aktywności obywatelskiej - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowej gali finałowej Nagrody Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego".

W Pałacu Prezydenckim odbyła się druga edycja finałowej gali Nagrody Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego", której celem jest promowanie osób, organizacji i przedsięwzięć budujących wspólnotę obywatelską. W uroczystości prezydentowi towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: "człowiek - lider", "dzieło – przedsięwzięcie - projekt", "instytucja".

W kategorii "człowiek - lider" uhonorowany został Jacek Robert Bury – wychowawca tzw. trudnej młodzieży w Lublinie. Laureat jest komendantem środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, inspiruje innych do aktywizacji młodzieży poprzez organizacje letnich obozów wędrownych poświęconych odnajdywaniem grobów i ich porządkowaniem, rajdów historycznych, akcji krwiodawstwa czy biegów papieskich.

W kategorii "instytucja" zwyciężyło Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych "Spes" z Katowic, które jest owocem zaangażowania w latach 80. świeckich katolików z kilku organizacji w pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom. Obecnie "Spes" pomaga również osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, oferuje też porady prawne i socjalne.

Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej otrzymało nagrodę w kategorii "dzieło – przedsięwzięcie - projekt". Od 25 lat wolontariusze hospicjum bezinteresownie niosą pomoc i pokrzepienie osobom w terminalnym okresie choroby nowotworowej. W zespole działają ludzie różnych zawodów, w różnym wieku i o różnym doświadczeniu.

Podczas uroczystości ogłoszono także laureata nagrody specjalnej, którym został zespół wolontariuszy "Łączki". Ochotnicy z różnych stron Polski i świata przyjeżdżali na cmentarz wojskowy na warszawskich Powązkach i włączali się w prace zespołu poszukiwań miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego.

Prezydent w swoim przemówieniu podkreślił, że nowoczesne państwo służy swoim obywatelom i nie zostawia ich w potrzebie. Przyznał, że wybór laureatów był bardzo trudny, ponieważ każda z prezentowanych działalności jest "niezwykle ważna".

"Ona jest ważna dla tego dzieła, któremu służy ta nagroda - podkreślenia wagi tego rodzaju działalności, działalności prospołecznej, proobywatelskiej, propaństwowej, dla Rzeczypospolitej, dla budowania sprawiedliwego państwa, dla budowania czegoś, co moglibyśmy nazwać dobrą, nowoczesną Polską. Bo na pewno państwo, które dostrzega każdego swojego obywatela, także takiego z problemami, jest właśnie nowoczesnym państwem" - powiedział prezydent.

Podkreślał, że działalność obywatelska jest częścią działalności państwowej i tym, co dla państwa jest niezwykle ważne. "Nie ma dzisiaj nowoczesnego państwa - zwłaszcza państwa w tym ujęciu wzorcowym, które buduje pomyślność swoich obywateli we wszystkich przekrojach społecznych - bez dostrzeżenia potrzeb tych maluczkich, ale również bez aktywności obywatelskiej" - powiedział prezydent.

Podkreślał też rolę, jaką trzeci sektor odgrywa w najbardziej rozwiniętych i demokratycznych krajach. Na koniec prezydent podziękował wszystkim, którzy dostrzegają problemy drugiego człowieka i starają się mu pomóc.

Poza parą prezydencką w wydarzeniu uczestniczyli też m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Nagroda Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego" jest promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. (PAP)

autor: Karolina Kropiwiec

kkr/ akw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL