Polska po 1989 roku

09.02.2015 aktualizacja 14.07.2016

Zmarł prof. Marian Eckert, historyk, b. wojewoda zielonogórski

W poniedziałek w wieku 83 lat zmarł prof. Marian Eckert – współtwórca zielonogórskiego środowiska naukowego, b. rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej i wojewoda zielonogórski - poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.

Był współtwórcą lubuskiego środowiska naukowego, rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej, wojewodą zielonogórskim, podróżnikiem i sportowcem. Przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Zielonej Góry.

Marian Eckert należał do najważniejszych postaci życia naukowego i politycznego w regionie. Jako badacz historii XX wieku należy do grupy największych autorytetów w Polsce, którego podręczniki studiowane były przez wiele pokoleń studentów - przekazała Sapeńko.

Marian Eckert urodził się 11 marca 1932 roku w Bydgoszczy. Krótko przed wojną jego rodzina przeniosła się do Poznania, a po jej wybuchu została przesiedlona do Generalnej Guberni. W tym czasie Marian Eckert stracił ojca.

Marian Eckert należał do najważniejszych postaci życia naukowego i politycznego w regionie. Jako badacz historii XX wieku należy do grupy największych autorytetów w Polsce, którego podręczniki studiowane były przez wiele pokoleń studentów - wskazała rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.

Większość okupacji wraz z matką spędził w Krakowie. Po zakończeniu wojny rodzina wróciła do Wielkopolski, osiedlając się w Gostyniu, gdzie Eckert ukończył gimnazjum i zdał maturę.

W 1950 roku Marian Eckert rozpoczął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1953 roku został posądzony o „krytyczny stosunek do rzeczywistości i ZSRR” i skreślony z listy słuchaczy studiów drugiego stopnia.

Został wówczas skierowany do pracy do Rzepina, w którym spędził 16 lat. Był tam nauczycielem w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym; uczył historii, propedeutyki filozofii, logiki, języka francuskiego i wychowania fizycznego.

Był też instruktorem harcerskim, prowadził klub sportowy, orkiestrę i teatr szkolny. Pracował w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Zielonej Górze.

Po wydarzeniach października 1956 roku, mógł ponownie podjąć studia i w trybie eksternistycznym uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W 1965 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora.

Dwa lata później Eckert podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. W kadencji 1987-1990 był jej rektorem. Współpracował także z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w tym mieście.

Po utworzeniu z połączenia tych uczelni w 2001 roku Uniwersytetu Zielonogórskiego pracował na jego Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Historii.

Prof. Eckert był autorem koncepcji humanizacji studiów technicznych, wychowania przez kulturę oraz partnerskiego udziału młodzieży w życiu uczelni. Walczył o miejsce filozofii, socjologii, psychologii i historii gospodarczej na studiach inżynierskich.

W latach 1993-1997 Marian Eckert był wojewodą zielonogórskim, a w latach 1998-2006 radnym sejmiku lubuskiego. Był współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki.

Dorobek naukowy prof. Eckerta obejmuje ponad 200 pozycji w tym 15 książek m.in. o historii gospodarczej i historii politycznej Polski i stosunków polsko-niemieckich na pograniczu.

W 1983 roku ukazała się jego "Historia polityczna Polski Odrodzonej", która do 1990 roku ukazała się w pięciu wydaniach osiągając nakład 500 tys. egzemplarzy.

W 2002 roku prof. Eckert przeszedł na emeryturę, nie przerywając jednak pracy w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego - wykłady i seminaria prowadził do 2008 roku. Pasją jego życia były podróże. Najpierw po Europie, do Francji, a potem po Afryce Zachodniej i Równikowej, Karaibach, Syberii i Ameryce Północnej. (PAP)

mmd/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL