Religia

14.09.2019

Dziennikarze i czytelnicy „Niedzieli” spotkali się na Jasnej Górze

Czytelnicy i dziennikarze tygodnika katolickiego „Niedziela” spotkali się w sobotę na Jasnej Górze na dorocznej pielgrzymce. Odbywała się ona z okazji przypadającego w niedzielę 53. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu.

Biuro prasowe sanktuarium podało, że tegoroczną, 23. Pielgrzymkę Czytelników i Redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela" zorganizowano pod hasłem: "Niedziela jutra".

Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we mszy św. w kaplicy Matki Bożej. Przewodniczył jej metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który jest zarazem przewodniczącym Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. W homilii abp Depo przypomniał słowa papieża Franciszka, które papież skierował w 2016 r. do redaktorów "Niedzieli" – że pismo jest "opatrznościowym darem dla Kościoła w Polsce".

Abp Depo przywołał także słowa z orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. "Ojciec Święty Franciszek zadał nam, aby społeczności dziennikarskie czy sieci społecznościowe służyły wspólnotom ludzkim, więzi ludzkiej, osobowej, w oparciu o słuchanie drugiej osoby, na dialogu, a co za tym idzie na odpowiedzialnym używaniu języka, albowiem wolność słowa mówionego czy pisanego nie łączy się – i to jest ból – z osobistą odpowiedzialnością, a profesjonalizm dziennikarski nie oznacza harmonii fachowości z etyką i moralnością" – powiedział abp Depo.

CZYTAJ TAKŻE

"Trzeba to mocno zaznaczyć, że coraz częściej środki społecznego przekazu stają między misją publiczną a mechanizmami wolnego rynku i uwarunkowaniami politycznymi" – dodał hierarcha.

Po raz pierwszy jako redaktor naczelny "Niedzieli" pielgrzymce przewodził ks. Jarosław Grabowski. "+Niedziela+ od 93 lat jest bardzo dobrze rozpoznawalnym tygodnikiem, który jest medialnym i skutecznym narzędziem ewangelizacji. Nasza praca w +Niedzieli+ i dla +Niedzieli+ jest bardzo zobowiązująca" – mówił na początku mszy św. ks. Grabowski.

"Chciałbym, aby 93-letnia +Niedziela+, tak bardzo zasłużona dla Kościoła i naszej ojczyzny, nie pozostała +prasową jubilatką+, lecz przekształciła się w ciekawe i oryginalne czasopismo. Nie chodzi jedynie o jej modyfikację czy drobny retusz, ale o nowy i przekonujący styl dostosowany do odbioru przez współczesnego człowieka" – podkreślał na łamach "Niedzieli" ks. Grabowski.

Pierwszy numer tygodnika ukazał się 4 kwietnia 1926 r. z podtytułem "Tygodnik dla ludu katolickiego Diecezji Częstochowskiej. Ilustrowany tygodnik katolicki Diecezji Częstochowskiej". W latach 1928-1937 wydawany był jako "Kalendarz Jasnogórski". Podczas II wojny światowej pismo nie ukazywało się, a jego nazwa została zawłaszczona przez Niemców na potrzeby katolickiego dodatku do gadzinowego "Kuriera Częstochowskiego".

Gazeta zaczęła się ukazywać po wojnie. Jej wydawanie było zawieszone od 1953 r. do czerwca 1981 r. Stan wojenny oznaczał kolejną przerwę w ukazywaniu się "Niedzieli". Pismo zostało wznowione w marcu 1982 r. W latach 90. tygodnik zaczął wydawać dodatki diecezjalne, pismo dla dzieci i serie wydawnicze.(PAP)

Autor: Krzysztof Konopka

kon/ joz

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL