Kultura i sztuka po 1989 roku

09.05.2019

Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego - w czwartek na Zamku Królewskim

Prezentacja prac konserwatorskich prowadzonych w 2018 r. przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego na Ukrainie, we Francji oraz w Polsce nastąpi w czwartek wieczorem podczas V gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Powołana przed siedmiu laty Fundacja dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą przeprowadziła  w 2018 r. prace remontowe, rekonstrukcyjne i konserwatorskie m.in. w siedmiu kościołach na Ukrainie.

Prace konserwatorskie odbywały się w Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi, Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, w Kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, w Kościele Chrystusa Króla w Kutach, Monastyrze Zaśnięcia Matki Bożej w Niskieniczach, w Katedrze Łacińskiej we Lwowie oraz w Katedrze pw. Świętych Piotra i Pawła w Łucku – poinformowała PAP Ola Waszak, przedstawicielka Fundacji.

W roku 2018 były również kontynuowane rekonstrukcje pomników nagrobnych na pięciu cmentarzach: Łyczakowskim we Lwowie oraz Bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie, a także Bagnols-sur-Ceze we Francji oraz na cmentarzu żydowskim w Warszawie i cmentarzu tatarskim w Studziance.

Z Fundację Dziedzictwa Kulturowego współpracuje m.in. Instytut POLONIKA. „Jako nowa instytucja powołana półtora roku temu do ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski, chętnie współpracujemy z dynamiczną Fundacją Dziedzictwa Kulturowego i jej prezesem dr. Michałem Laszczkowskim" – powiedziała PAP dyrektor POLONIKI Dorota Janiszewska-Jakubiak.

Zaznaczyła, że Fundacja jest jednym z gremiów, które od kilku lub kilkunastu lat prowadzą prace konserwatorskie, badawcze poza terenem Rzeczpospolitej, np. na terenie Ukrainy, z którymi Instytut wspólnie działa.

„Nasza współpraca dotyczy kilku obiektów, z których najważniejszym jest renowacja fasady kolegiaty w Ołyce. Mam nadzieję, że te prace zakończą się w tym roku. Oprócz tego współpracujemy przy renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Pierwsze prace zostały tam podjęte w 2008 r. przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, a od 2012 r. prace prowadzi tam również FDK, która jest beneficjentem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – wskazała dyrektor Instytutu POLONIKA.

Wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego – mówiła Janiszewska-Jakubiak - pracujemy przy renowacji fryzu okalającego Kolegiatę Świętego Wawrzyńca w Żółkwi, a także w Krzemieńcu, na tzw. Cmentarzu Bazyliańskim, na którym głównie znajdują się szczątki profesorów Gimnazjum Wołyńskiego i Liceum Krzemienieckiego.

Jak wskazała dyr. Janiszewska-Jakubiak jednym z najbardziej rozpoznawalnych nagrobków, które udało się odrestaurować w ubiegłym roku, jest pomnik  nagrobny Willibalda Bessera, polskiego botanika i badacza flory wschodniej Galicji, profesora Liceum Krzemienieckiego, który był też założycielem Ogrodu Botanicznego w Krzemieńcu.

„Jak widać, współpraca Z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego układa nam się dobrze i mam nadzieję, że będzie trwała nadal” – podkreśliła dyrektor Instytutu POLONIKA.

W trakcie gali na Zamku Królewskim zostaną wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Po raz piąty przyznane zostanie także stypendium Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dla dyplomanta kierunku konserwacji dzieł sztuki na realizację pracy dyplomowej.

Ponadto zaprezentowane zostaną dwa filmy w reż. Artura Jaworskiego: o Żydach walczących w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, a także poświęcony Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi.

Pełny wykaz realizowanych przez FDK prac w roku 2018 zostanie podany po zakończeniu gali na stronie internetowej www.dziedzictwo.org. (PAP)

Anna Bernat (PAP)

abe/  itm

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL