Polska po 1989 roku

22.12.2018

Kraków: renowacja kolejnych 150 zabytkowych macew na cmentarzu żydowskim

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wesprze renowację 150 zabytkowych macew na cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej. Komitet dofinansowuje prace konserwatorskie na terenie tej nekropolii od 2000 r.; do tej pory poddano renowacji ponad tysiąc pomników nagrobnych.

Jak poinformował SKOZK, w ramach najnowszego, trzyletniego programu na lata 2018–2020 prace obejmą 150 obiektów w najstarszej części cmentarza na Miodowej.

Odnawiane przy udziale Komitetu macewy są pionizowane i stabilizowane. Po technicznej konserwacji, której istotą jest usunięcie skutków ewentualnej destrukcji, a także po oczyszczeniu kamiennych powierzchni z soli i innych związków chemicznych powstałych głównie z zanieczyszczeń atmosferycznych, konserwatorzy przystępują do zabiegów estetycznych – uczytelniania dekoracji i liter, uzupełniania ubytków.

Szczególne wyzwanie – podkreślają konserwatorzy - stawia przed nimi żydowskie liternictwo i ornamentyka. W obawie przed błędnym uzupełnieniem konserwowanych inskrypcji i fragmentów dekoracji stosuje się w tym przypadku metodę konserwacji zachowawczej, bez uciekania się do metod rekonstrukcji. Prace na cmentarzu przy Miodowej prowadzone są w konsultacji ze specjalistami z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łączny koszt prac na cmentarzu przy ulicy Miodowej w latach 2018–2020 wyniesie 470 tys. zł. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dofinansuje to zadanie w 80 proc. Resztę kosztów pokrywa krakowska gmina wyznaniowa żydowska.

Cmentarz żydowski przy ulicy Miodowej założono w 1800 roku na obrzeżach Kazimierza w związku z wprowadzeniem w życie w zaborze austriackim surowych norm sanitarnych nakazujących przeniesienie nekropolii poza obszary zwartej zabudowy.

Obecnie znajduje na nim blisko dziewięć tysięcy zabytkowych pomników nagrobnych, a także dom przedpogrzebowy. Pośród pomników nagrobnych w wielu przypadkach inskrypcje są w kilku językach i łączą język hebrajski lub jidysz z polskim bądź niemieckim, a w kilku przypadkach są spisane wyłącznie w języku polskim. Niektóre z pomników nagrobnych stawiano też w formie odległej od tradycyjnych żydowskich tumb i macew, przykładowo w kształcie neogotyckich wieżyczek.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ wj/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL