Europa i świat po 1989 roku

26.10.2018

Litwa: polscy dyplomaci dołączyli do sprzątania Rossy

Polscy dyplomaci uczestniczyli w akcji sprzątania najstarszej wileńskiej nekropolii - “Młodzi dla Rossy 2018”. Źródło: Ambasada RP w Wilnie Polscy dyplomaci uczestniczyli w akcji sprzątania najstarszej wileńskiej nekropolii - “Młodzi dla Rossy 2018”. Źródło: Ambasada RP w Wilnie

Polscy dyplomaci i pracownicy polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie wspólnie z Wileńską Młodzieżą Patriotyczną i harcerzami z Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej dołączyli w piątek do akcji wielkiego sprzątania Cmentarza na Rossie.

„To jest jedna z trzech największych polskich nekropolii, gdzie są pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii, polskiej kultury, o których czytamy w podręcznikach” - przypomniał w rozmowie z PAP zastępca ambasadora Grzegorz Poznański.

Dyplomata powiedział, że „Rossa to nie tylko mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, nie tylko groby osób zasłużonych”. „To przede wszystkim liczne groby zwykłych ludzi, którzy na przestrzeni epok żyli i umierali w Wilnie. Często to groby opuszczone, zapomniane. Po to my tu jesteśmy, aby o nich pamiętać” - zaznaczył Poznański.

Dyplomata wyraził zadowolenie, że „możemy być częścią tej wspaniałej inicjatywy sprzątania cmentarza, a także tej wspaniałej polskiej wspólnoty zarówno w Polsce, tu na Litwie, wszędzie tam, gdzie mieszkają Polscy, wspólnoty, która kultywuje ten piękny zwyczaj odwiedzania grobów”.

Od kilku lat ambasada Polski w Wilnie wspiera koło Związku Polaków na Litwie "Wileńska Młodzież Patriotyczna" w sprzątaniu trudnego terenu cmentarnego, położonego na stromej skarpie.

Wielkie sprzątanie Rossy odbywa się dwa razy do roku przez kilkanaście dni: jesienią przed 1 listopada i wiosną przed 3 maja. Zadaniem jest uporządkowanie prawie 13 tys. grobów na starej części cmentarza - głównie usunięcie opadłych liści i wypalonych zniczy.

Od kilku tygodni wśród Polaków mieszkających na Litwie trwa też akcja "Światełko dla Rossy", podczas której zbierane są znicze. W Dniu Wszystkich Świętych wileńscy harcerze i uczniowie zapalają je na grobach dawnych mieszkańców Wilna, których nie odwiedzają już bliscy, a takich jest jest tu ponad 90 proc.

Ambasada RP w Wilnie na akcję "Światełko dla Rossy" przekaże w tym roku tysiąc zniczy.

Cmentarz na Rossie ma blisko 250 lat. Jest malowniczo położony na wzgórzach i porośnięty starodrzewem. Składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym spoczywa jego serce i prochy matki.

Na obszarze ponad 10 hektarów jest około 26 tys. nagrobków, pomników, grobowców. Spoczywają tu m.in. profesorowie wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki.

Na Rossie pochowani są również: ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanaviczius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Cziurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ jo/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL