Inne

04.05.2013 aktualizacja 18.07.2016

Lwowska konserwator zabytków chwali współpracę z Polską

Lwowska konserwator zabytków Lilia Onyszczenko chwali współpracę z polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które finansuje renowację zabytków ważnych dla wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski.

W ramach tej współpracy w tym roku rozpocznie się m.in. odnawianie kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła we Lwowie, znanego jako kościół jezuitów - poinformowała Onyszczenko w rozmowie z PAP.

W ostatnich latach polski resort kultury finansował także prace konserwatorskie w katedrze rzymskokatolickiej we Lwowie, kościele franciszkańskim oraz w pałacu arcybiskupów łacińskich.

"We Lwowie ta współpraca trwa od 2007 r. i układa się bardzo dobrze. W ramach programu Wspólne Dziedzictwo realizowane są m.in. prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie razem pracują ukraińscy i polscy konserwatorzy oraz w Katedrze Ormiańskiej, gdzie konserwowane są polichromie autorstwa Jana Henryka Rosena, a w ubiegłym roku zakończono odnawianie drewnianego ołtarza +Ukrzyżowanie+" - powiedziała Onyszczenko.

Mówiąc o zamiarach renowacji użytkowanego obecnie przez grekokatolików kościoła jezuitów lwowska konserwator zabytków podkreśliła, że przygotowania do prac konserwatorskich poprzedziły badania, w których wykorzystano najnowsze technologie.

"Dokonano tam skanowania laserowego wnętrza świątyni, co jest bardzo ważne w planowaniu prac w tym obiekcie" - zaznaczyła.

Porozumienie w sprawie ochrony dóbr kultury Polska i Ukraina zawarły jeszcze w 1996 roku. Wynikiem dotychczasowych wspólnych działań jest wydanie kilkunastu katalogów poświęconych zabytkom na terenie Ukrainy, prace konserwatorskie zrealizowane m.in. w zespole staromiejskim Lwowa i zespole kościelno-klasztornym oo. Karmelitów Bosych w Berdyczowie oraz współpraca archiwalna i muzealna.

W ostatnich latach polski resort kultury finansował także prace konserwatorskie w katedrze rzymskokatolickiej we Lwowie, kościele franciszkańskim oraz w pałacu arcybiskupów łacińskich.

Ze Lwowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ jo/ son/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL