Średniowiecze

21.04.2014 aktualizacja 18.07.2016

Muzeum Zamkowe w Malborku prezentuje unikatowe zdjęcia

Unikatowy album z 1887 r., dokumentujący odbudowę zniszczonej twierdzy oraz fotografie Malborka i zamku z przełomu XIX i XX w. będą mogli zobaczyć odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku. Wystawa najnowszych nabytków fotograficznych zostanie otwarta w czwartek.

Ekspozycja pokazująca fotografie, jakie otrzymała bądź zakupiła placówka, to pierwsza z cyklu wystaw prezentujących pozyskane w ostatnich dziesięciu latach eksponaty. Wystawa zdjęć w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów potrwa do 13 maja.

Jak poinformował PAP Artur Dobry szef pracowni historii zamku Muzeum Zamkowego w Malborku, na wystawie będzie można zobaczyć około 30 eksponatów. Jednym z najcenniejszych, będzie pochodzący z 1887 r. album dokumentujący postęp prac przy odbudowie zniszczonej twierdzy.

"Jest to jeden z albumów wykonanych przez Konrada Steinbrechta, który przez kilkadziesiąt lat kierował odbudową zamku. Co roku Steinbrecht przygotowywał 10-12 kopii albumów ilustrowanych 40-60 fotografiami, które pokazywały postęp prac w danym roku. Albumy te były przeznaczone m.in. dla archiwów, ale jeden egzemplarz otrzymywał np. cesarz Wilhelm II" – wyjaśnił Dobry.

Na wystawie będzie można zobaczyć około 30 eksponatów. Jednym z najcenniejszych, będzie pochodzący z 1887 r. album dokumentujący postęp prac przy odbudowie zniszczonej twierdzy.

Dodał, że malborskie muzeum ma w swoich zbiorach niemal komplet 35 albumów, a wśród nich także ten z 1887 r. "Jednak nasz album był zniszczony, brakowało w nim m.in. kilku zdjęć" – poinformował Dobry, dodając, że kompletny album z 1887 r. odsprzedał placówce przed kilkoma laty kolekcjoner z Łodzi. "Sumy zdradzić nie mogę, to tajemnica" – zaznaczył.

Dobry wyjaśnił, że – ze względu na niewielki nakład, w jakim powstawały - albumy Steinbrechta mają dużą wartość historyczną. Dodał, że poza Muzeum Zamkowym w Malborku, komplet albumów ma też Archiwum Państwowe w tym mieście oraz wielki mistrz krzyżacki, który rezyduje w Wiedniu. Jeden komplet przechowywany jest też w dawnej rezydencji cesarza Wilhelma w Doorn w Holandii.

Poza albumem na wystawie pokazane zostaną m.in. szklane negatywy zdjęć wykorzystanych w albumie przygotowanym przez Steinbrechta w 1904 r. "Pokażemy też m.in. zdjęcia malborskiego fotografa Ferdynanda Schwarza, który fotografował miasto i zamek na przełomie XIX i XX wieku" – powiedział Dobry dodając, że na wystawie pojawią się też zdjęcia nieistniejącego krzyżackiego zamku w Królewcu oraz fotografie z Elbląga, gdzie także mieścił się niegdyś krzyżacki zamek.

W ramach cyklu prezentującego najnowsze nabytki, na przełomie maja i czerwca muzeum pokaże z kolei ekspozycję, na której zaprezentuje pozyskane w ciągu ostatnich dziesięciu lat monety i medale. Kolejne wystawy, które otwierane będą sukcesywnie do końca roku, pokażą też m.in. dokumenty i inne eksponaty związane z miastem Malbork, europejskie rzemiosło artystyczne oraz spuściznę po Macieju Kilarskim – zmarłym w 2003 r. muzealniku i konserwatorze zabytków, który – poczynając od końca lat 50 ub.w., przez ponad 30 lat związany był z Muzeum Zamkowym.

Budowa warowni w Malborku rozpoczęła się w ok. 1275 r. W latach 1309-1457 była ona siedzibą wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Po wojnie 13-letniej, w efekcie której krzyżacy utracili zamek na rzecz Polski, stolica państwa zakonnego została przeniesiona do Królewca, a Malbork - aż do 1772 roku, był jedną z rezydencji królów Polski. W efekcie rozbiorów Polski zamek przeszedł w ręce wojska pruskiego, które przerabiając twierdzę na własne potrzeby dokonało licznych rozbiórek i przebudów historycznych budowli.

Na początku XIX wieku – m.in. pod naciskiem historyków, władze państwa pruskiego przekazały zamek w ręce konserwatorów sztuki, którym powierzono zadanie przywrócenia twierdzy dawnej świetności. Odbudowa zamku trwała do lat 30. XX wieku, a jedną z najbardziej zaangażowanych w nią osób był Konrad Steinbrecht, który kierował pracami przez około 40 lat - do 1921 r. W czasie działań wojennych w 1945 r. warownia ponownie została poważnie zniszczona, prace nad przywróceniem jej świetności trwają do dziś.

Muzeum Zamkowe powstało 1 stycznia 1961 roku. Warowny zespół zamkowy w Malborku w 1997 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego jako największa kubaturowo, niepowtarzalna ze względu na rozwiązania architektoniczne gotycka budowla ceglana w Europie oraz przykład doskonałych działań konserwatorskich. W ubiegłym roku Muzeum Zamkowe odwiedziło ponad 419 tysięcy turystów. (PAP)

aks/ as/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL