Religia

08.11.2019

Muzułmańskie modlitwy za ojczyznę z okazji święta niepodległości

W Białymstoku odbyły się w piątek muzułmańskie modlitwy w intencji ojczyzny w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość jest częścią wojewódzkich obchodów święta, podobnie jak modlitwy innych wyznań, które odbędą się w niedzielę i poniedziałek.

Muzułmańskie modlitwy za ojczyznę z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbywają się w Podlaskiem przynajmniej od kilkunastu lat. To powrót do tradycji przedwojennej, kiedy były one obowiązkowe. Ostatnie przed wojną odbyły się w 1938 r.

Piątkowym modlitwom w Domu Kultury Muzułmańskiej przewodniczył imam gminy wyznaniowej w Białymstoku Mirzogolib Radzhabaliev. Podkreślał, że do walki o niepodległość ojczyzny stanęli – obok Polaków chrześcijan – również Polacy muzułmanie.

"Ich wspólny wysiłek sprawił, że Polska znów pojawiła się na mapie świata, a kiedy bolszewicka Rosja napadała na odrodzone państwo, Tatarzy znowu stanęli do walki z wrogiem" – mówił przed modlitwą duchowny.

Przypominał, że w tatarskich oddziałach byli też muzułmanie ze Wschodu, którzy w Polsce szukali ocalenia przed sowiecką niewolą.

"Dzisiaj oddajemy cześć tym wszystkim, którzy oddali życie za niepodległą Rzeczpospolitą" – podkreślał Radzhabaliev.

Polscy wyznawcy islamu to przeważnie Tatarzy. Ich największe w kraju skupiska są w województwie podlaskim. U zarania II Rzeczypospolitej istniał Pułk Ułanów Tatarskich utworzony w 1919 r. z żołnierzy, którzy przeszli do wojsk polskich z armii rosyjskiej. Wziął on udział m.in. w wyprawie kijowskiej i w obronie Płocka przed bolszewikami. Po kilku latach został rozformowany, ale część żołnierzy utworzyła oddzielny szwadron w 13 Pułku Ułanów Wileńskich, który walczył potem w kampanii wrześniowej 1939 r.

Również w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości przedstawiciele tej społeczności zasłużyli się dla kraju. Wśród najczęściej wymienianych są: Aleksander Sulkiewicz (1867-1916), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, czy Leon Kryczyński (1887-1939) – tatarski historyk, prawnik i działacz społeczny.

W ocenie przewodniczącego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP muftiego Tomasza Miśkiewicza wiedza o tych bohaterach – przedstawicielach społeczności tatarskiej, jest coraz powszechniejsza.

"Zawsze podkreślamy wartości patriotyczne, wojskowe Tatarów, którzy oddali swoje życie za niepodległość Polski, uczestniczyli we wszystkich walkach i zrywach niepodległościowych" – powiedział PAP. Przypomniał, że w ubiegłym roku ukazał się album "Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018", o tradycjach wojskowych Tatarów, ich służbie w wojsku polskim, losach i zasługach, wydany przez MZR.

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacują, że do związku należy około 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów. Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju szacują na 20-25 tys. osób, wliczając w to cudzoziemców – uchodźców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.

Organizowane w Białymstoku muzułmańskie modlitwy za ojczyznę są częścią oficjalnych wojewódzkich obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W poniedziałek oficjalne obchody przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzą również nabożeństwa prawosławnych i katolików. W niedzielę w intencji ojczyzny modlić się też będą białostoccy ewangelicy. Rokrocznie podkreśla to wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter tego regionu. (PAP)

Autor: Robert Fiłończuk

rof/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL