Religia

10.12.2018

Poświęcenie odrestaurowanej Kaplicy Polskiej w bazylice św. Antoniego w Padwie

W bazylice świętego Antoniego w Padwie odbyła się w poniedziałek msza święta i uroczystość poświęcenia odrestaurowanej Kaplicy Polskiej. Jest ona symbolem kilkusetletniej obecności Polaków w tym mieście na północy Włoch, do którego przyjeżdżali na studia.

W uroczystościach w Padwie uczestniczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Obecni byli przedstawiciele polskiej dyplomacji - ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański i konsul generalna w Mediolanie Adrianna Siennicka - reprezentanci Polonii z Padwy i okolic, duchowieństwa, a także osoby, które przeprowadziły prace konserwatorskie.

W kazaniu w czasie mszy ojciec Sylwester Bartoszewski mówił, że "wiara chrześcijańska była zawsze elementem jednoczącym Polaków". Dodał, że "niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków".

Po mszy odbyła się ceremonia poświęcenia kaplicy, w trakcie której ambasador Kotański mówił o związkach Polski z Padwą. Podkreślał, że nie ma wielu takich miast we Włoszech tak bardzo związanych z Polską jak Padwa.

Wiceminister Lewandowski powiedział w czasie ceremonii, że "dzisiaj w stulecie odzyskania niepodległości możemy podziwiać, cieszyć oczy i serca pięknem odnowionej kaplicy polskiej". Podziękował kierującej pracami konserwatorskimi Elżbiecie Barbarze Lenart za zaangażowanie i prace, by przywrócić należny wygląd i odkryć przed wiernymi urok tego miejsca, z którego "płynie głęboka religijna i patriotyczna wymowa".

Podczas poniedziałkowych uroczystości wiceminister Lewandowski odznaczył ojca Bartoszewskiego, penitencjariusza polskiego przy bazylice, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Prace w Kaplicy Polskiej, w tym konserwacja fresków, zostały przeprowadzone ze środków przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano je w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Bazylika św. Antoniego jest masowo odwiedzana przez Polaków. Stanowią oni najliczniejszą grupę zagranicznych pielgrzymów. Rocznie przybywa do świątyni ok. 820 polskich grup.

Padwa zajmuje szczególne miejsce w polskiej historii we Włoszech. Na miejscowym uniwersytecie, założonym w 1222 roku, studiowało wielu Polaków, więcej niż na innych uczelniach w Italii. Studia wyróżniały się tam od początku bardzo wysokim poziomem filozofii, medycyny, matematyki, astronomii i prawa, a poza tym były bezpłatne. Polacy byli nie tylko studentami w Padwie, ale również rektorami, profesorami i zwierzchnikami wydziałów. W Padwie studiowali m.in. Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski.

Kaplica powstała staraniem polskich studentów na początku XVII wieku. Pod koniec XIX wieku została ozdobiona freskami przez Tadeusza Popiela, ucznia Jana Matejki.

W ołtarzu znajduje się wizerunek świętego Stanisława namalowany przez Popiela na płótnie. Na malowidłach widnieją wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej w otoczeniu aniołów oraz świętych i błogosławionych związanych z historią Polski. Artysta namalował św. Kingę, św. Kazimierza, św. Wojciecha, św. Jana Kantego, św. Jadwigę Śląską. Ponadto widnieje tam herb Polski, Litwy i Rusi, a także postacie św. Jozafata Kuncewicza, św. Jana z Dukli, św. Stanisława Kostki i św. Jacka Odrowąża.

Na błękitnym sklepieniu z gwiazdami znajduje się herb Rzeczypospolitej, a także herby polskich miast i regionów.

Jest też m.in. popiersie króla Jana III Sobieskiego. Jedna z tablic dedykowana jest księdzu Ignacemu Skorupce, kapelanowi Wojska Polskiego, który zginął pod Ossowem podczas Bitwy Warszawskiej 14 sierpnia 1920 roku. Jest również tablica z 1946 roku przypominająca walki II Korpusu Polskiego we Włoszech. Umieścili ją żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację malowideł ściennych Tadeusza Popiela przekazało 320 tys. zł, czyli ok. 75 tys. euro.

Wykonawcą prac przeprowadzonych w drugiej połowie tego roku była konserwator dzieł sztuki Elżbieta Barbara Lenart.

W ich trakcie przeprowadzono również konserwację umieszczonych w kaplicy dwóch brązowych popiersi: Erazma Kretkowskiego z 1558 roku i Jana III Sobieskiego z 1905 roku, a także pięciu marmurowych płyt pamiątkowych.

Z Padwy Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ cyk/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL