Religia

29.07.2017

Radomska kuria biskupia sporządziła listę zabytków wymagających pilnej renowacji

Listę 10 cennych zabytków sakralnych, wymagających pilnych prac konserwacyjnych oraz renowacji, przedstawiła radomska kuria biskupia wojewodzie mazowieckiemu. Są wśród nich m.in. zespoły klasztorne w Opactwie, Wysokim Kole oraz drewniane kościoły w Bukównie czy Kaszowie.

Diecezja radomska obejmuje swoim terenem m.in. część województwa mazowieckiego. Na prośbę wojewody Zdzisława Sipiery kuria biskupia w Radomiu przygotowała wykaz zabytków sakralnych, które wymagają pilnych prac renowacyjnych.

Jak poinformował PAP diecezjalny konserwator zabytków ks. Michał Krawczyk na liście znalazł się m.in. zespół pobenedyktyński w Opactwie koło Sieciechowa (pow. kozienicki). Murowany klasztor powstał w 1733 r. W 1780 r. dobudowano refektarz, a dwie dekady później - pałac opacki. Kasata zakonu nastąpiła w 1819 r. Klasztor został zniszczony w 1915 r., fragmentarycznie odbudowano go po obu wojnach, jednak do dziś pozostaje w częściowej ruinie.

Na diecezjalnej liście zabytków umieszczono także klasztor dominikański w Wysokim Kole (pow. kozienicki) zbudowany w latach 1637-1681, a także drewniany, XIX-wieczny kościół w Bukównie k. Radzanowa (pow. białobrzeski).

Inne ważne zabytki - to zdaniem radomskiej kurii - wiekowe drewniane świątynie znajdujące się w pow. białobrzeskim, w Kaszowie i Jasionnej oraz w Bardzicach w pow. radomskim.

Są to - w ocenie ks. Krawczyka - obiekty cenne ze względu na walory architektoniczne i historyczne, często jednak zniszczone i - z tego powodu - wymagające zabezpieczenia i renowacji. Chodzi m.in. o naprawę więźby dachowej czy zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią.

Diecezja dysponuje już kompletną dokumentacją niezbędną rozpoczęcia prac konserwatorskich.

„Parafie, na terenie których znajdują się obiekty, są na tyle małe, że trudno im zgromadzić fundusze potrzebne do przeprowadzenia gruntownych prac. Stąd potrzeba współpracy na tym polu Kościoła z władzami samorządowymi i administracją państwową” - zaznaczył diecezjalny konserwator zabytków.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera mówił wcześniej w Radomiu o konieczności wsparcia w tym zakresie parafii przez państwo. Zaznaczał, że sukcesywnie spotyka się w biskupami diecezji z terenu woj. mazowieckiego, aby dokonać przeglądu zabytków znajdujących się w zasobach Kościoła.

Lista zabytków na terenie diecezji radomskiej powstała po spotkaniu wojewody z ordynariuszem tej diecezji bp. Henrykiem Tomasikiem.

Diecezja radomska znajduje się na terenie czterech województw (mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego). Na należącym do niej obszarze woj. mazowieckiego jest około 85 kościołów katolickich i kaplic wpisanych do rejestru zabytków.(PAP)

ilp/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL