Epoka nowożytna

05.05.2019

Wyremontowano rotundę Wybickiego w Manieczkach

Po kilkuletnim remoncie dawną świetność odzyskała kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Manieczkach (Wielkopolskie) z 1786 roku. Obiekt został wzniesiony z inicjatywy Józefa Wybickiego jako rodowa rotunda – kaplica o formach barokowych.

Środki na odnowienie rotundy pochodziły m.in. z dotacji resortu kultury, wojewody wielkopolskiego oraz z budżetu lokalnego i wojewódzkiego samorządu.

Zabytkowy obiekt, będący jedną z niewielu zachowanych budowli mających związek z twórcą Mazurka Dąbrowskiego, wymagał pilnego remontu ze względu na bardzo zły stan techniczny. Jego odnowienie było możliwe dzięki staraniom powołanego w 2016 r. komitetu społecznego. Remont rozpoczął się w 2017 roku.

Wartość potrzebnych prac została wyliczona na blisko 500 tys. zł. Pilnego remontu wymagał m.in. dach rotundy.

Jak poinformował PAP Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, inwestycja była możliwa m.in. dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w 2017 roku ministerstwo przekazało na remont pokrycia i konstrukcji dachu 90 tys. zł. Wojewoda wielkopolski przeznaczył na prowadzenie prac w Manieczkach 60 tys. zł. Środki na renowację przekazał też samorząd regionu, lokalne samorządy oraz prywatni darczyńcy.

Inwestycja wiązała się m.in. z wykonaniem nowej więźby i konstrukcji dachu, deskowania oraz pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. Przeprowadzono też remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych, renowację stolarki okiennej i drzwiowej. Położona została nowa posadzka odtwarzająca układ zniszczonej oryginalnej. Wykonano opaskę dookoła obiektu.

Kaplica na podstawie decyzji metropolity poznańskiego została wyłączona z kultu religijnego; ma stać się centrum dziedzictwa narodowego. Obok rotundy stoi popiersie Józefa Wybickiego.

Polityk, pisarz, publicysta, konfederat barski, członek Komisji Edukacji Narodowej, uczestnik powstania kościuszkowskiego urodził się 29 września 1747 r. w Będominie koło Kościerzyny. W lipcu 1797 roku napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, którą na cześć generała Dąbrowskiego nazwano Mazurkiem Dąbrowskiego. W 1927 roku utwór stał się hymnem Polski.

Józef Wybicki kupił wieś Manieczki w 1781 r., tam zamieszkał we dworku (już nieistniejącym) ze swoją niedawno poślubioną żoną Esterą. W 1786 roku na terenie parku została wzniesiona ufundowana przez niego rotunda. Na zewnątrz kaplicy znajduje się kamienna tablica z inicjałami Wybickiego, rokiem wzniesienia rotundy i słowami Deo meo – Bogu memu.

Wybicki spędził w Manieczkach ostatnie miesiące życia, tam też zmarł 10 marca 1822 roku. Został pochowany przy kościele w pobliskiej Brodnicy. Obecnie jego prochy spoczywają w Poznaniu w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ je/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL