Polska po 1989 roku

20.05.2019

Zrewitalizowany pierwszy budynek dawnego kompleksu szpitalnego w Rybniku

Po trwających około roku pracach pierwszy z budynków zabytkowego kompleksu poszpitalnego „Juliusz” w Rybniku odzyskał dawny blask i został przystosowany do nowych funkcji. Na modernizację części kompleksu samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

Chodzi o kompleks dawnego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku, zwanego "Juliuszem" (od historycznej postaci jego inicjatora, miejscowego lekarza i społecznika Juliusza Rogera). W poprzednich latach większa część zabudowań była niezagospodarowana, wśród nich dwa główne, najstarsze obiekty: Juliusz oraz Rafał.

Remont pierwszego obiektu w tzw. Strefie Juliusza - pawilonu byłej dermatologii dawnego szpitala – rozpoczął się wiosną ub. roku. W zmodernizowanym kosztem 3,6 mln zł pawilonie swoje miejsce znalazły m.in. Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny, którego gospodarzem jest miejscowy Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

„To pierwszy z należących do miasta obiektów Juliusza, który zmienił swoje oblicze i funkcję, ale warto pamiętać, że inwestycja jest częścią planu mającego na celu przywrócenie mieszkańcom Rybnika całego zabytkowego kompleksu byłego” - powiedział cytowany w poniedziałkowej informacji miasta jego prezydent Piotr Kuczera.

Obiekt dawnego oddziału dermatologicznego powstał w czasie rozbudowy szpitala w XX wieku; to budynek w stylu eklektycznym, nawiązujący do architektury okolicznej zabudowy. Cały kompleks szpitalny powstał na przełomie XIX/XX wieku; składa się z czterech gmachów zlokalizowanych pomiędzy ulicami Miejską, Klasztorną i 3 Maja.

Budynek dawnej dermatologii to jeden z dwóch obiektów, na których rewitalizację miasto otrzymało zewnętrzną dotację. Całkowity koszt inwestycji w dawnej dermatologii to 3,6 mln zł, z czego ponad 3 mln zł to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Miasto zdobyło też już środki RPO (ok. 5,5 mln zł) na mniejszy z dwóch głównych szpitalnych budynków, w ramach oszacowanego na 14,1 mln zł projektu „Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”. W odnowionym obiekcie ma powstać przestrzeń wystawiennicza, poświęcona historii medycyny i farmacji.

Większy, szacowany na 21,7 mln zł projekt "Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku" zakłada jego adaptację na edukatorium prezentujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu, m.in. stałą wystawę opartą o motywy związane z postacią Juliusza Rogera. Miasto wnioskowało już pod tym kątem o 14,8 mln zł unijnej dotacji.

„Potrzebny jest kompleksowy remont budynków – od piwnic po poddasze. Najpilniejszą potrzebą jest oczywiście dach, dlatego chciałbym, żeby jeszcze w tym roku i na Juliuszu, i na Rafale ten nowy dach się pojawił. Tym bardziej, że na budynek Rafał mamy już zapewnione pełne finansowanie” - zaznaczył w poniedziałek prezydent Rybnika.

Niezależnie od prac prowadzonych przez samorząd, remont najmniejszego z historycznych segmentów kompleksu – budynku dawnej apteki, pod kątem sal do praktycznej nauki zawodów - podjęła rybnicka Izba Rzemieślnicza. Izba od 2011 r. we współczesnych budynkach dawnego szpitala prowadzi rzemieślniczą szkołę zawodową.

Budowę kompleksu szpitalnego w Rybniku Juliusz Roger zainicjował w latach 60. XIX wieku. Szpital oficjalnie otwarto w 1871 r. Jako Szpital Miejski nr 1 istniał do 2000 r., kiedy wszystkie oddziały przeniesiono do nowego obiektu w dzielnicy Orzepowice. Później większość budynków woj. śląskie przekazało powiatowi rybnickiemu; w 2016 r. przejęło je miasto.

Kompleks Juliusz składa się z kilku gmachów z czerwonej cegły w stylu neoromańskim i neogotyckim. Obiekty tworzą zabudowę kwartału, wewnątrz którego znajduje się niewielki park – zieleniec, nazywany Bukówką. Budynki szpitala znajdują się pod ochroną konserwatorską, zostały wpisane do rejestru zabytków woj. śląskiego.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ skr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL