Polska po 1989 roku

20.04.2018

Konkurs "Do Hymnu"

31.05.2018 Źródło: Narodowe Centrum Kultury Źródło: Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie "Do Hymnu". Jest to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.

W II etapie jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.

Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.

Do konkursu szkoły mogą zgłaszać się poprzez FORMULARZ.

O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona.

Dla zwycięzców przewidziano wysokie nagrody pieniężne na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim.

Termin zgłaszania szkół do Konkursu: do 31 maja 2018 r.

Potwierdzenie udziału w Konkursie: do 15 czerwca 2018 r.

Termin przesłuchań: 15 września – 31 października 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu: do 20 listopada 2018 r.

Cele Konkursu: włączenie społeczności lokalnych w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL