Polska po 1989 roku

14.05.2018

Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2018”

23.05.2018 Źródło: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Źródło: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych serdecznie zaprasza do składania wniosków w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2018”, adresowanym do podmiotów wytwarzających ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2018 r. o godz. 16.00.

Do rozdysponowania jest 900.000,00 zł.

Celem konkursu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobach organizacji pozarządowych i innych upoważnionych w regulaminie konkursu podmiotów.

W ubiegłych edycjach wśród poddanych opracowywaniu i zabezpieczaniu przez Beneficjentów materiałów archiwalnych znajdowały się m.in. rękopisy, księgi, fotografie, mapy oraz nagrania dźwiękowe. W przeprowadzonych w latach 2016-2017 edycjach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” dotację Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych otrzymało 47 Beneficjentów, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty kościelne i wyznaniowe. Łączna kwota wsparcia wyniosła 2.191.438,00 zł. 

Wśród laureatów konkursu z 2017 roku znaleźli się m.in.: 

1.    Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach – przeprowadzono kompleksowe prace nad zasobem archiwalnym (dezynfekcja i czyszczenie akt, konserwacja aktu fundacyjnego oraz receptuarza aptecznego z lat 1646-1648 ) oraz sporządzono inwentarz archiwalny. Jego elektroniczna wersja udostępniona jest na stronie Konwentu: http://www.zebrzydowski.pl/strona_glowna,archiwum 

2.    Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – opracowano i udostępniono kolejną część materiałów archiwalnych Towarzystwa (m.in. utworzono dwa nowe zbiory: kolekcję dokumentacji dotyczącej dziejów kościoła i parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz zestaw fotografii mieszkańców Podkowy „Portrety Podkowian”). Z efektami prac można zapoznać się w serwisie:  http://www.podkowalesna-tppl.pl/wybor.php?nr=07&co=00 

3.    Fundacja Ari Ari z Bydgoszczy – w ramach zrealizowanego zadania m.in. utworzono archiwum dokumentacji z badań działalności kulturalnych (w tym: zbiory tekstowe, nagrania audio, foto i video) dla prywatnych muzeów, muzeów społecznych, bibliotek i ośrodków kultury. Ponadto opracowano i opublikowano inwentarz danych, z przewodnikiem informacyjnym o zawartości archiwum, dostępny na stronie: http://www.arch.ariari.org/ 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem: www.archiwa.gov.pl. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2018 r. o godz. 16.00.
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: dotacje@archiwa.gov.pl.

Źródło: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL