Inne

18.10.2012 aktualizacja 11.08.2016

"Myśliwi, rolnicy i pasterze w epoce kamienia"- wystawa w Stalowej Woli

Repliki strzał z ostrzami krzemiennymi z okresu schyłkowego paleolitu. Fot. P. Dmochowski  Repliki strzał z ostrzami krzemiennymi z okresu schyłkowego paleolitu. Fot. P. Dmochowski

Skąd przyszliśmy? Jak wyglądały początki naszej cywilizacji i kultury? Odpowiedzi na te odwieczne pytania udzielane przez archeologów, dotyczą zazwyczaj szeroko rozumianej ludzkości. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli także na nie odpowiada, jednak również w wymiarze lokalnym. Odwiedzając prezentowaną ekspozycję, dowiecie się jak wyglądało życie w naszym regionie wiele tysięcy lat temu, zobaczycie wędrówkę naszych przodków, poznacie narzędzia, którymi się posługiwali, miejsca, w jakich mieszkali oraz wiele innych ciekawostek z prehistorii.

Poszczególne działy ekspozycji odnoszą się do rozmaitych dziedzin życia i działalności człowieka prehistorycznego w epoce kamienia. Są to przedmioty związane z życiem codziennym, osadnictwem, rozwojem myślistwa, rolnictwa i pasterskiego trybu życia, jak również zwyczajami pogrzebowymi i wierzeniami.

Na wystawie zgromadzono ponad 150 eksponatów, m.in. przedmioty codziennego użytku, broń, narzędzia pracy oraz ozdoby. Podziwiać można krzemienne i kamienne siekiery, groty strzał i oszczepów, przedmioty wykonane z kości i poroża zwierząt oraz naczynia i inne wyroby gliniane. Szczególną kategorią są relikty stanowiące wyposażenie grobowe.

Ciekawym uzupełnieniem wystawy są znakomite współczesne kopie zabytków krzemiennych autorstwa archeologa Piotra Dmochowskiego.

Dodatkowe informacje przynoszą filmy, animacje komputerowe i plansze, które poruszają problemy kształtowania się kultur oraz pochodzenia Homo sapiens sapiens oraz interesujące zagadnienia dotyczące figuralnych przedstawień kobiecych, a także sztuki naskalnej.

Prezentowana ekspozycja to z pewnością atrakcyjny punkt w realizacji szkolnego programu nauki historii, dotyczący początku dziejów i najdawniejszej przeszłości kultury ludzkiej. Towarzyszy jej katalog zawierający kompendium wiedzy o epoce kamienia, ze szczególnym uwzględnieniem regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem. Publikacja zawiera również wykaz zabytków prezentowanych na wystawie wraz z barwną i bogatą oprawą fotograficzną.

Nową propozycją związaną z tą wystawą jest weekendowa Strefa twórczego działania, przeznaczona dla rodzin z dziećmi, gdzie starsi i młodsi będą mogli w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób pogłębić tematykę związana z wystawą.

MYŚLIWI, ROLNICY I PASTERZE EPOKI KAMIENIA
Osadnictwo i życie codzienne nad dolnym Sanem i Łęgiem
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
Kurator: Monika Kuraś
14 października – 20 grudnia 2012

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL