Polskie Państwo Podziemne

04.09.2019

Warsztaty Muzeum Armii Krajowej

09.09.2019 - 30.09.2019 „Hack’ AK – w sieci konspiracji” . Źródło: Muzeum AK „Hack’ AK – w sieci konspiracji” . Źródło: Muzeum AK

Sabotaż, dywersja, kryptonim, szyfr, konspiracja, tajne/poufne, pseudonim - to tylko niektóre z pojęć, które mają znaczenie dla przedstawienia historycznego kontekstu działalności konspiracyjnej i bezpieczeństwa danych w czasie II wojny światowej.

Warsztaty „Hack’ AK – w sieci konspiracji” połączą historyczne aspekty związane z ochroną danych osobowych i skonfrontują je z dzisiejszymi standardami. Pozwolą zrozumieć młodym użytkownikom Internetu zagrożenia płynące z upubliczniania swoich danych wrażliwych w sieci oraz sposoby zabezpieczenia się przed próbami ich wyłudzenia za pomocą szkodliwego oprogramowania. Na podstawie historycznych modeli sieci konspiracyjnych, uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak istotne było zachowanie w tajemnicy prawdziwej tożsamości i czym groziła dekonspiracja. 

Projekt dedykowany jest uczniom w wieku 13-17 lat.
Dzięki wsparciu uzyskanemu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”, które dofinansowało projekt „Hack’AK. Dzieje konspiracji”, koszt udziału w zajęciach jednego uczestnika wynosi 2 zł.  

Warsztaty odbędą się w dniach: 
9; 19; 26; 30 września – planowana godzina rozpoczęcia 10.00, 
Zajęcia trwać będą około 4 godziny zegarowych, w czasie ich realizacji przewidywana jest przerwa lunchowa. 
Zapisów dokonać można telefonicznie pod numerem: 12 410 07 96 lub mailowo na adres rezerwacja@muzeum-ak.pl .

Źródło: Muzeum AK

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL