Polska po 1989 roku

10.05.2018

Miliard złotych dla polskich uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze najciekawsze projekty poprawiające funkcjonowanie oraz ofertę szkół wyższych. Polscy studenci zyskają m.in. możliwość korzystania z wiedzy zagranicznych ekspertów. Na zintegrowane programy nauczania szkół wyższych centrum przeznaczy miliard zł.

Rusza kolejna edycja konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni. W ramach konkursu do rozdysponowania jest miliard złotych. O dofinansowanie mogą się starać szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Projekty powinny trwać od 18 do 48 miesięcy. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi od 3 do nawet 40 mln zł. Nabór wniosków w ramach wszystkich ścieżek rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 5 października 2018 r.

"Miliard złotych to jest dużo, jak na jeden z wielu kroków, które trzeba podjąć, żeby poziom finansowania polskich uczelni i polskiej nauki dorównał przynajmniej do standardów średniej europejskiej" – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej trzy lub cztery z modułów związanych z unowocześnieniem programów kształcenia, podnoszeniem kompetencji przez kadry, sprawniejszym zarządzaniem uczelniami, tworzeniem dla studentów programów stażowych oraz oferty studiów doktoranckich, a także poprawiających działanie instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej.

"Ten program skierowany do wszystkich uczelni, a więc zarówno tych małych regionalnych, jak i średnich - i tych największych. Ma przede wszystkim poprawić warunki studiowania. Czyli jest to program, gdzie środki kierowane są do studentów, aby stworzyć im lepsze warunki nabywania wiedzy, ułatwić tak zwaną internacjonalizację, a więc nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, kontaktów ze środowiskiem przemysłowym" – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Maciej Chorowski.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Więcej informacji dostępne jest na stronie NCBR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6176,konkursy-na-zintegrowane-programy-uczelni.html

Anna Piotrowska

zan/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL