Polska po 1989 roku

26.10.2018 aktualizacja 27.10.2018

Senat nie zgodził się na powołanie A. Dudzińskiej na Rzecznika Praw Dziecka

Senatorowie nie wyrazili w piątek zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Za jej powołaniem była jedna osoba, przeciw – 67 senatorów, pięciu wstrzymało się od głosu. 27 senatorów nie głosowało.

Za powołaniem Dudzińskiej głosowała jedynie senator Maria Pańczyk-Pozdziej (PO). Wstrzymali się: Czesław Ryszka (PiS), Marek Borowski (niezrzeszony), Mieczysław Augustyn (PO), Aleksander Pociej (PO) i Jan Rulewski (PO). Wśród 67 senatorów przeciwnych powołaniu Dudzińskiej było 48 z PiS, 14 z PO, czterech niezrzeszonych i jeden z PSL-UED.

To kolejny nieudany etap powołania RPD w ostatnich tygodniach. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15. PiS zgłosiło Sabinę Lucynę Zalewską, która jednak złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

Podobnie było na początku października, kiedy o urząd RPD po raz pierwszy ubiegała się Dudzińska i także nie uzyskała wymaganej większości. Jej kandydaturę poparło wówczas 194 posłów, 192 było przeciw, a 12 osób wstrzymało się od głosu. Głosowało 398 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 200 głosów. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek komentowała później, że na decyzję części posłów wpłynęła "wyrwana z kontekstu" wypowiedź Dudzińskiej, zacytowana chwilę przed głosowaniem przez posłankę PO Magdalenę Kochan.

W połowie października Agnieszka Dudzińska została ponownie zgłoszona jako kandydatka na RPD. 24 października Sejm wybrał ją na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. W piątek Senat jej nie poparł. Z informacji przekazanych PAP wynika, że procedura związana z obsadzeniem stanowiska Rzecznika Praw Dziecka ma ruszyć w Sejmie od nowa.

Dudzińska jest socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 była zastępcą prezesa ds. programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była także przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Opracowała wiele ekspertyz z zakresu polityki społecznej i oświatowej, w tym dotyczących programu "Za życiem", prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji oraz sposobu finansowania zadań oświatowych. Była członkiem zespołów ekspertów, m.in. przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy ministrze edukacji narodowej.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Do tego czasu obowiązki RPD pełni dotychczasowy rzecznik Marek Michalak, którego kadencja upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Michalak sprawował ten urząd od 2008 r. (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Karolina Kropiwiec, Olga Zakolska

ktl/ kkr/ ozk/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL