Europa i świat po 1989 roku

20.05.2018 aktualizacja 21.05.2018

Wykład prof. dra hab. Marka Kornata w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu

Źródło: Instytut Polski w Wiedniu Źródło: Instytut Polski w Wiedniu

Dzięki inicjatywie Instytutu Polskiego w Wiedniu w sali reprezentacyjnej wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej z wykładem w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „Austria w polskiej polityce zagranicznej 1918-1938” wystąpił w piątek prof. dr hab. Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Zgromadzonych gości powitała dr Susanne Keppler-Schlesinger, zastępca dyrektora Akademii Dyplomatycznej, która w swoim wystąpieniu przedstawiła sylwetkę i profil naukowy prof. Kornata, dziękując przy tym Instytutowi Polskiemu za inicjatywę współpracy. Dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak podkreślił, że projekt zrealizowany został w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

"Przed dokładnie stu laty przywódcy naszej na nowo rodzącej się Ojczyzny jednogłośnie opowiedzieli się za wartościami patriotycznymi. Miłość do Ojczyzny, a także poczucie wspólnoty stały się potężną siłą, dzięki której możliwa była odbudowa państwa polskiego. Odrodzenie Polski oznaczało jednak dla władz II RP również konieczność odnowienia stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Jednym z nich była Austria" – powiedział dyrektor Sobczak.

Rok 1918 był niezwykle ważnym rokiem: nie tylko ze względu na przypadającą w roku 2018 setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także z uwagi na fakt, iż data ta odgrywa ważną rolę również w historii Austrii. W swoim wykładzie prof. Kornat odniósł się do sytuacji obu państw od roku 1918 do roku 1938.

"W 80. rocznicę Anschlussu Austrii przez III Rzeszę warto, szczególnie tutaj w Wiedniu, raz jeszcze przyjrzeć się kształtowi niepodległej Polski oraz niepodległej Austrii w dwudziestoleciu międzywojennym. Oba kraje – Polska i Austria – były rezultatem nowego porządku, powstałego na mocy Traktatu Wersalskiego" – mówił prof. Kornat. – "Gdybyśmy chcieli przeprowadzić krytyczną analizę polskiej polityki zagranicznej, jaką była ona w roku 1939, doszlibyśmy oczywiście do wniosku, że mogła ona być zupełnie inna. Byłoby to jednak możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu mocarstw zachodnich oraz w przypadku innego podziału wpływów po I wojnie światowej" – stwierdził historyk.

Marek Kornat jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach swojej pracy naukowej zajmuje się on m. in. historią dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych w XIX i XX wieku, polską polityką zagraniczną w latach 1918-1945, a także polską i zachodnią myślą sowietologiczną.  

 

Źródło: Instytut Polski w Wiedniu
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL