Kultura i sztuka po 1989 roku

27.10.2017

VIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych

Plakat Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych Plakat Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych

Podczas festiwalu zostały ogłoszone i wręczone wyróżnienia oraz nagrody, którymi, już tradycyjnie, są repliki polskich szabel wojskowych sprzed blisko stu lat.

W tym roku, w trzech kategoriach (fabuły, filmu wojskowego i dokumentu), wręczono 12 szabel, Różę Lutra, Ikonę i specjalne medale Fundacji ARS CREATORI oraz dziesięć wyróżnień. Wszystkie filmy nominowane, opisane zostały w katalogu festiwalowym oraz zaprezentowane w sali Muzeum Niepodległości, tj. w Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów a niektóre z nich - dokumentalne miniatury filmowe Marka Brodzkiego i Włodzimierza Niderhausa z WFDiF, "ożywiające" arcydzieła malarskie z historycznej serii obrazów Jana Matejki - pokazane zostały również dodatkowo w dniach festiwalu, młodzieży szkolnej przez Ursynotekę.

Festiwalowi towarzyszyły dwie wystawy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej - poświęcone Tadeuszowi Kościuszce oraz tradycjom muzycznym Wojska Polskiego - a także promocja nowego kwartalnika Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Polska Zbrojna HISTORIA.

Nagrodę specjalną – platynową szablę VIII MFFHiW – otrzymał gen. broni dr Lech Mirosław Konopka za osobisty, twórczy wkład w popularyzowanie filmu historycznego wspierającego znajomość dziejów i tradycji obronnych Polaków.

A. NAGRODY SPECJALNE:

SREBRNA SZABLA od ks. bpa gen.bryg.prof. dra Józefa GUZDKA - Biskupa POLOWEGO WP dla Krzysztofa TADEJA (Polska) za film dokumentalny CZŁOWIEK BOGA

RÓŻĘ LUTRA od ks. płk Mirosława WOLI, Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego dla Daniela DLUHY'ego (Słowacja) za film dokumentalny SOUND in the SILENCE

IKONĘ od ks.abpa prof. zw. dra hab. Jerzego PAŃKOWSKIEGO Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego dla Jerzego OLESZKOWICZA (Polska) za film dokumentalny DRAŻA-CZETNIK. LEGENDA KRESÓW

SREBRNĄ SZABLĘ od Adama STRUZIKA, Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Tatiany KRAWCZENKO (Białoruś) za film dokumentalny BIAŁORUSINI W WOJSKU POLSKIM

5. MEDALE FUNDACJI ARS CREATORI

dla reżysera Marka BRODZKIEGO i producenta Włodzimierza NIDERHAUSA (Polska)

za dokumentalne miniatury filmowe WFDiF "ożywiające" historyczne obrazy Jana Matejki: KAZANIE SKARGI, UNIA LUBELSKA, HOŁD PRUSKI, STEFAN BATORY POD PSKOWEM, JAN SOBIESKI POD WIEDNIEM

B. NAGRODY VIII MFFHiW W KATEGORII FILMU FABULARNEGO:

1. Złotą Szablę dla Svetoslava OCHAROVA (Bułgaria) za film fabularny - ENEMIES”, 2017

2. Srebrną Szablę dla Romana KHRUSHCHA (Rosja) za film fabularny „PIECZORIN”, 2011

3. Brązową Szablę dla Gorana TRENCHOVSKIEGO (Macedonia) za film fabularny ZŁOTA PIĄTKA, 2016

a także wyróżnienia:

Dyplom Oficyny Filmowej GALICJA dla KARMALA TABRIZI (Iran) za film fabularny MINA’S OPTION 2015

C. NAGRODY VIII MFFHiW W KATEGORII FILMU WOJSKOWEGO:

1. Złotą Szablę dla Moniki JARGOT i Agnieszki KRÓTKI-ŻMIJEWSKIEJ za film wojskowy WETERANI – WYRWANI ŚMIERCI – SINKIEWICZ, 2017

2. Srebrną Szablę dla Aleksieja RAKOWICZA, (Białoruś) za film wojskowy MONTE CASSINO. DŁUGA DROGA DO DOMU, 2008

3. Brązową Szablę dla Cornela MITUTA za film wojskowy MANDITA. ŚWIST BIAŁEGO JEDWABIU, 2017

złotą szablę

a także wyróżnienia:

Dyplom Muzeum Niepodległości dla Zbigniewa KOWALEWSKIEGO (Polska) za film wojskowy SPĘTANY ANIOŁ, 2016

Dyplom Fundacji ARS CREATORI dla Irmy NYFORS (Finlandia) za film wojskowy STAWIACZ MIN W MORZU, 2016

D. NAGRODY VIII MFFHiW W KATEGORII FILMU DOKUMENTALNEGO:

1. Złotą Szablę dla Wiesława DĄBROWSKIEGO (Polska) za film dokumentalny AMBASADOR POKOJU, 2016

2. Srebrną Szablę dla Francesco ESCRIBANO (Hiszpania) za film dokumentalny- DWIE STRONY WOJNY DOMOWEJ, 2016

3. Brązową Szablę dla Sławomira KOEHLERA i Mieczysława Bartłomieja VOGTA (Polska) , 2016 za film dokumentalny MARCOWA GRA. CZY WŁADYSŁAW GOMUŁKA BYŁ ANTYSEMITĄ ? , 2016

a także wyróżnienia :

Dyplom Centralnej Biblioteki Rolniczej dla Jerzego KALINY (Polska) za film dokumentalny BIEŻEŃCY 19151922, 2017

- Dyplom Oficyny Filmowej GALICJA dla Krzysztofa TCHÓRZEWSKIEGO (Polska) za film dokumentalny ERRATA DO ŻYCIORYSU ZDZISŁAWA MAKLAKIEWICZA, 2015

- Dyplom Fundacji ARS CREATORI dla Jerzego BEZKOWSKIEGO, (Polska) za film dokumentalny BOLESŁAW MATUSZEWSKI. NIEZNANY PIONIER KINEMATOGRAFII, 2012
 

- Dyplom Muzeum Niepodległości dla Leszka MYCZKI, (Polska) za film dokumentalny CZŁOWIEK Z POMNIKA. RZECZ O EDMUNDZIE OSMAŃCZYKU, 2015

- Dyplom Europejskiej Sieci PAMIĘĆ i SOLIDARNOŚĆ dla Andrzeja MACHNOWSKIEGO (Polska)za film dokumentalny ŚWIADEK CZASU POGARDY, 2017

- Dyplom Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Piotra KORYCKIEGO, (Polska) za film dokumentalny KU POKRZEPIENIU POWSTAŃCZYCH SERC. HISTORIA OBRAZU MATKA BOSKA AK, 2017

- Dyplom Fundacji ARS CREATORI dla Jerzego RIDANA oraz Krzysztofa RIDANA, (Polska) za film dokumentalny NOWA HUTA KAROLA WOJTYŁY, 2016

Źródło: Międzynarodowy Festiwal Filmów historycznych i Wojskowych

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL