Kultura i sztuka po 1989 roku

16.12.2015 aktualizacja 19.07.2016

Apel do prezydenta o podjęcie działań w celu powołania Muzeum Książąt Czartoryskich

O podjęcie działań w celu powołania do życia nowej instytucji kultury - Muzeum Książąt Czartoryskich apelują do prezydenta RP Andrzeja Dudy sygnatariusze listu otwartego, wśród których są m.in. dyrektorzy krakowskich muzeów i instytucji kultury oraz rektorzy uczelni wyższych.

Od 2010 r. trwa remont i modernizacja siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, który - jak przypomniano w liście do prezydenta RP - przeciąga się w czasie z powodu braku środków finansowych.

"Tym samym zniknął z mapy kulturalnej zarówno naszego miasta, jak i kraju punkt szczególny: najstarsze muzeum narodowe w Polsce, udostępnione zwiedzającym w 1801 roku, posiadające w swych zbiorach bezcenne dzieła sztuki, m.in. +Damę z gronostajem+ Leonarda da Vinci, +Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem+ Rembrandta van Rijn oraz liczne pamiątki narodowe” – podkreślają sygnatariusze listu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja XX. Czartoryskich podpisali wprawdzie list intencyjny w sprawie powołania do życia niezależnej instytucji kultury, jednak do tej pory nie doszło do jej powstania. "W efekcie udostępnienie bezcennych dóbr kultury zgromadzonych przez rodzinę Czartoryskich oddala się w bliżej nieokreśloną przyszłość, z wielką szkodą dla Krakowa i Polski" – zauważono w liście.

Od 2010 r. trwa remont i modernizacja siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, który - jak przypomniano w liście do prezydenta RP - przeciąga się w czasie z powodu braku środków finansowych.

Pod apelem do prezydenta RP podpisało się niemal 40 osób, m.in. nominowany na dyrektora Muzeum Narodowego dr Andrzej Betlej, historyk prof. Andrzej Chwalba, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, dyrektor Teatru STU Krzysztof Jasiński, dyrektor IPN w Krakowie dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. Jan K. Ostrowski, aktorka Anna Polony, dyrektor MOCAK Maria Anna Potocka, rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, rektor ASP prof. Stanisław Tabisz, aktor Jerzy Trela, prezes wydawnictwa Znak Henryk Woźniakowski, sekretarz generalny PAU prof. Jerzy Wyrozumski, przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka.

Prezes Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich dr hab. Marian Wołkowski-Wolski powiedział PAP, że minister kultury wie o skierowaniu listu do prezydenta RP. "Pan prezydent jest po parlamencie najwyższą władzą w Polsce, a ponieważ kilkakrotnie mówił o polityce kulturalnej, którą będzie prowadził, uznaliśmy za stosowne zwrócić się do niego" - mówił. Dodał, że toczą się rozmowy Fundacji Książąt Czartoryskich z ministerstwem kultury dotyczące uruchomienia środków będących w gestii ministerstwa na dokończenie remontu. "Kolejnym krokiem będą rozmowy o powołaniu do życia nowej instytucji kultury" – powiedział Wołkowski-Wolski.

Po burzliwych sporach wokół podróży po świecie należącej do Fundacji Książąt Czartoryskich "Damy z gronostajem" Leonarda da Vinci zaproponowano rozdzielenie Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego i utworzenie nowej instytucji kultury.

Na początku września 2012 r. ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski i fundator Fundacji Książąt Czartoryskich książę Adam Karol Czartoryski podpisali w Warszawie list intencyjny w sprawie utworzenia i współprowadzenia nowej instytucji kultury - Muzeum Książąt Czartoryskich, które miało być powołane już w 2013 r.

Tymczasem Pałac Czartoryskich od 2010 r. jest zamknięty z powodu remontu, a "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci jest eksponowana w Zamku Królewskim na Wawelu. Zbiory będące własnością Fundacji Książąt Czartoryskich liczą około 80 tys. obiektów muzealnych i 240 tys. bibliotecznych (książek, rękopisów i druków ulotnych).(PAP)

wos/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL