Kultura i sztuka po 1989 roku

25.11.2017

Ponad 2,5 mln zł w Gdańsku na projekty dotyczące kultury i sztuki

Ponad 2,5 mln zł w Gdańsku jest do dyspozycji organizacji pozarządowych na realizację projektów dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Trwa nabór ofert w konkursie grantowym.

Projekty mają być organizowane w przyszłym roku. Urząd Miasta poinformował, że do 12 grudnia organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Program współpracy Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 realizuje cele strategiczne Gdańskiego Programu Operacyjnego 2023.

Dzięki dotacjom z budżetu miasta w 2015 r. w Gdańsku zrealizowano 137 projektów, w 2016 – 164, a w 2017 roku – 423 projekty. Liczba z tego roku obejmuje też projekty zakwalifikowane w konkursie trzyletnim, którego realizacja rozpoczęła się w 2017 roku.

Celem konkursu grantowego jest wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalno-artystycznych w Gdańsku, promocja uczestnictwa w kulturze, aktywizacja mieszkańców zagrożonych wykluczeniem, integracja imigrantów, ale też poprawa atrakcyjności i jakości przestrzeni publicznej miasta.

Anna Iwanowska z biura prasowego urzędu miasta w Gdańsku poinformowała, że ze względu na przypadającą w 2018 r. setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, organizacje pozarządowe zachęcane są do przygotowania projektów mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, mniejszości narodowych w myśl idei wolności, solidarności i otwartości. „Zachęcamy organizacje, aby realizowały projekty nie tylko związane np. z muzyką czy literaturą, bo wiele dziedzin sztuki może skorzystać z tych grantów” – dodała.

Powiedziała, że w przyszłym roku do dyspozycji organizacji jest ponad 2,5 mln zł. Podobna kwota jest przeznaczana na granty dla organizacji każdego roku od kilku lat. Dodała, że w 2017 r. dodatkowo Gdańsk ogłosił konkurs na projekty trzyletnie, w którym do dyspozycji organizacji przeznaczono ok. 1,7 mln zł. W tym roku z budżetu miasta na realizacje projektów z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe przeznaczono łącznie 4,2 mln zł.

Zaznaczyła, że "projekty są odrzucane przede wszystkim ze względu na braki formalne”. Poinformowała, że z tego względu w najbliższy czwartek w urzędzie miejskim odbędzie się spotkanie informacyjne na temat prawidłowego przygotowania wniosków konkursowych. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe, które w statucie mają wpisaną działalność pożytku publicznego.

Oferty mają być rozpatrzone przez komisję konkursową do 20 lutego 2018 r., a ogłoszenie wyników planowane jest „niezwłocznie po zatwierdzeniu przez prezydenta Gdańska wyników pracy komisji konkursowej”. W sześcioosobowej komisji jest po trzech przedstawicieli prezydenta i organizacji pozarządowych. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Dorota Kazimierczak

bls/ pad/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL