Kultura i sztuka po 1989 roku

07.12.2017

Sejmowa komisja kultury za nowelą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Minister kultury będzie miał możliwość określenia warunków i trybu udzielania pomocy przy prowadzeniu działalności kulturalnej pomiędzy UE a państwami EFTA - przewiduje projekt ustawy, który został w czwartek pozytywnie zaopiniowany przez komisję kultury.

W czwartek odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.

W marcu br. minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Na podstawie tego rozporządzenia minister kultury może udzielać pomocy publicznej bez konieczności indywidualnego zgłoszenia Komisji Europejskiej każdego przypadku.

Jak wyjaśnił w uzasadnieniu sekretarz stanu w ministerstwie kultury Jarosław Sellin, proponowana w projekcie ustawy zmiana polega na uzupełnieniu o artykuł, dzięki któremu minister uzyska upoważnienie do wydawania rozporządzeń ws. pomocy publicznej udzielanej w związku z realizacją umów pomiędzy UE a państwami EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu).

"Chodzi o te państwa, które korzystają ze wszystkich możliwości, które Unia Europejska wytworzyła na swoim obszarze - wolnego przepływu kapitału, osób itd. - ale które do UE nie należą, czyli o Norwegię, Szwajcarię, Islandię i Lichtenstein. Dotyczy to mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli środków norweskich. W związku z programowaniem kolejnej perspektywy mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-21, nastąpiła konieczność przygotowania w oparciu o rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2014 r. programu pomocowego" - powiedział Jarosław Sellin.

Jak dodał nowelizacja ma na celu uniknięcie konieczności notyfikacji tzw. wkładów własnych. "Prawie każdy projekt opiera się na pozyskiwaniu środków norweskich, ale czasem potrzebny jest także wkład własny. Chodzi o to, żeby nie trzeba było notyfikować wkładów własnych" - wyjaśnił Sellin.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może być podmiotem udzielającym pomocy publicznej nie tylko w ramach polityki spójności. W praktyce pomoc na działalność kulturalną jest udzielana także w ramach innych dużych programów niebędących programami wsparcia unijnego. Dotyczy to w szczególności Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy.

Zdaniem Sellina, wejście w życie nowelizacji ustawy umożliwi udzielanie pomocy publicznej projektom realizowanym w ramach tych mechanizmów finansowych "W dotychczasowym systemie brak jest stosownego upoważnienia. Jeżeli jakiś beneficjent dostanie i zakontraktuje tzw. środki norweskie, ale one nie będą wyczerpywały jego potrzeb, to aby można było bez notyfikacji w UE i bez zbędnych problemów prawnych, ewentualnie wesprzeć finansowo ten projekt" - podkreślił.

Jak dodał, środki norweskie "w nowej perspektywie są jeszcze negocjowane przez Ministerstwo Rozwoju, jeśli chodzi o całą pulę środków norweskich przeznaczanych dla Polski". "Z tego co wiem te negocjacje zakończą się jeszcze w tym miesiącu, natomiast na cele związane z kulturą, z dziedzictwem narodowym, w ramach większej puli, którą ministerstwo negocjuje będzie przeznaczonych 75 mln. euro" - mówił Sellin.(PAP)

autor: Marek Sławiński

masl/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL