Polska po zamachu majowym 1926-1939

12.05.2010 aktualizacja 19.07.2016

1936

11.I. W Warszawie urodził się Marian Kociniak, aktor. 13.I. Ogłoszono wyrok w procesie o zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bolesława Pierackiego. 14.I. Dekret Prezydenta RP o ochronie interesów Państwa Polskiego i jego obywateli w stosunkach międzynarodowych. 20.I. W Warszawie urodziła się Barbara Rylska, aktora. 26.I. We Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jan Stanisław Stanisławski, satyryk, aktor, autor tekstów. 28.I.

W Grójcu urodziła się Edyta Wojtczak, jedna z ikon Telewizji Polskiej, w której przez blisko czterdzieści lat była spikerką.

10.II.

W Wilnie zmarła Zula Pogorzelska, śpiewaczka, aktorka i tancerka.

14.II.

W Urgenczu w Uzbekistanie urodziła się Anna German, piosenkarka, kompozytorka, aktorka.

16.II.

Powołanie tzw. Frontu Morges, którego celem było odsunięcie od władzy w Polsce sanacji (gen. Józef Haller, Ignacy Paderewski, gen. Władysław Sikorski, Wincenty Witos).

24.II.

W Żurawcach koło Tomaszowa Lubelskiego urodził się Władysław Kowalski, aktor filmowy i teatralny, pedagog.

25.II.

W Połoneczce koło Nowogródka urodził się Wiesław Dymny, aktor, poeta, prozaik, satyryk, scenarzysta, plastyk, współtwórca krakowskiej "Piwnicy pod Baranami".

7.III.

Wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii.

8.III.

W Przededworzu na Kielecczyźnie urodził się Janusz Zakrzeński, aktor.

W Kole urodził się Józef Duriasz, aktor.

9.III.

W Przytyku niedaleko Radomia doszło do rozruchów, w czasie których zginęło kilku Żydów i Polaków.

12.III.

W Tarnowie urodził się Michał Heller, katolicki duchowny, filozof, teolog, fizyk, kosmolog.

19.III.

W Warszawie urodził się Piotr Kuncewicz, pisarz, poeta, publicysta, krytyk literacki.

23.III.

Podczas solidarnościowej demonstracji ze strajkującymi w krakowskiej fabryce 'Semperit' zginęło 10 osób.

27.III.

W Kaliszu urodził się Jan Ptaszyn Wróblewski, muzyk jazzowy, kompozytor, publicysta i dziennikarz.

9.IV.
 
Dekret Prezydenta RP o utworzeniu Funduszu Obrony Narodowej.
 
W Grodnie urodził się Jerzy Maksymiuk, dyrygent, kompozytor i pianista.
 
16.IV.
 
"Krwawy czwartek" we Lwowie - w czasie pogrzebu uczestnika demonstracji bezrobotnych, zastrzelonego dwa dni wcześniej przez policję, doszło do gwałtownych starć z siłami porządkowymi. Od policyjnych kul zginęło 31 uczestników konduktu, kolejnych 18 zmarło na skutek ran.
 
19.IV.
 
W Warszawie odsłonięto pomnik Jana Kilińskiego.
 
9.V.
 
Dekret Prezydenta RP o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju.
 
15.V.
 
Gen. Felicjan Sławoj Składkowski objął funkcję premiera i ministra spraw wewnętrznych. Na stanowisku tym zasiadał do końca września 1939 r., będąc tym samym szefem najdłużej urzędującego gabinetu II RP.
 
2.VI.
 
Początek kilkudniowych rozruchów antyżydowskich w Mińsku Mazowieckim.
 
6.VI.
 
W Poznaniu urodził się Roman Wilhelmi, aktor.
 
22.VI.

W nocy z 22 na 23 czerwca miał miejsce tzw. najazd na Myślenice, zorganizowany przez działacza Stronnictwa Narodowego Adama Doboszyńskiego, w czasie którego podpalono synagogę i niszczono sklepy żydowskie.

24.VI.

W Łodzi urodził się Andrzej Kostenko, operator filmowy, reżyser.

4.VII.

W Warszawie urodził się Henryk Grynberg, prozaik, poeta, eseista.

W Poznaniu urodziła się Zdzisława Donat, śpiewaczka operowa.

15.VII.

Okólnik premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego stwierdzający, że gen. Edward Rydz-Śmigły jest drugą osobą w państwie.

W Warszawie urodziła się Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, żeglarka, jako pierwsza kobieta samotnie opłynęła Ziemię.

16.VII.

W katastrofie lotniczej nad Bałtykiem w okolicy Orłowa zginął gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, żołnierz Legionów Polskich. W czasie zamachu majowego stał na czele wojsk wiernych marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Inspektor armii (1930-1936), od 1936 r. inspektor obrony powietrznej państwa. Od 1930 r. prezes ZG Ligi Morskiej i Kolonialnej.

17.VII.

W Krakowie urodziła się Danuta Rinn (wł. Danuta Smykla), piosenkarka, aktorka.

20.VII.

W Pińsku urodził się Andrzej Kondratiuk, reżyser, scenarzysta, aktor.

1.VIII.

W Berlinie rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie.

16.VIII.

W Warszawie urodził się Edward Wende, adwokat, obrońca w procesach politycznych, oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Senator, poseł, członek Trybunału Stanu.

21.VIII.

Dekret prezydenta RP Ignacego Mościckiego o utworzeniu Rejonu Umocnionego Hel.

26.VIII.

W Paryżu zmarł Wojciech Stpiczyński, polityk, publicysta, jeden z przywódców radykalnego skrzydła piłsudczyków. Redaktor naczelny "Głosu Prawdy" i "Kuriera Porannego". Prezes Związku Strzeleckiego.

6.IX.

W zamku Rambouillet pod Paryżem podpisana została polsko-francuska umowa dotycząca pożyczki na dozbrojenie polskiej armii.

1.X.

W angielskiej stoczni zwodowano ORP "Błyskawica".

2.X.

W Warszawie urodził się Stanisław Brejdygant, aktor, reżyser, scenarzysta, pisarz.

5.X.

W Pradze urodził się Vaclav Havel, dramatopisarz, eseista, uczestnik Praskiej Wiosny, współzałożyciel opozycyjnej Karty 77. Po upadku władzy komunistycznej w 1989 r. wybrany na prezydenta Czechosłowacji (1989-2002). Po jej rozpadzie prezydent Czech w latach 1993-2003.

9.X.

W Warszawie urodziła się Agnieszka Osiecka, poetka, autorka tekstów piosenek, dziennikarka.

14.X.

W Łodzi urodziła się Barbara Sass, reżyserka, scenarzystka.

30.X.

W Bohdanowie (dawne woj. nowogródzkie) zmarł Ferdynand Ruszczyc, malarz, grafik, scenograf, jeden z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski.

31.X.

W Bystrej koło Cieszyna zmarł Ignacy Daszyński, działacz socjalistyczny, premier Tymczasowego Rządu powołanego w Lublinie w listopadzie 1918 r. Wicemarszałek i marszałek Sejmu w okresie II RP.

6.XI.

W Bydgoszczy urodził się Leonard Pietraszak, aktor.

11.XI.

Dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego Edward Śmigły-Rydz mianowany został Marszałkiem Polski.

12.XI.

We Lwowie zmarł Stefan Grabiński, pisarz.

19.XI.

Premiera filmu "Ada, to nie wypada" w reżyserii Konrada Toma.

29.XI.

Zwodowano ORP "Gryf" - stawiacz min.

 

Strona w budowie ...

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL