XIX wiek

29.08.2015 aktualizacja 31.08.2016

Józef Śmiechowski (1796-1875)

Józef Śmiechowski. Źródło: CBN Polona Józef Śmiechowski. Źródło: CBN Polona

Józef Śmiechowski (1796-1875) - Jako oficer uczestniczył w powstaniu listopadowym. W 1863 roku zorganizował oddział powstańczy. Walczył pod rozkazami Langiewicza, mianowany został generałem. Brał m. in. udział w bitwach pod Małogoszczą, Pieskową Skałą i Grochowiskami. Zmarł we Lwowie.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL