Polska po 1989 roku

07.09.2018 aktualizacja 08.09.2018

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum Ziemi Wschowskiej

Wystawa „Z każdym rokiem cenniejsi. 50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 1968-2018” Wystawa „Z każdym rokiem cenniejsi. 50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 1968-2018”

„Z każdym rokiem cenniejsi. 50 lat Muzeum Ziemi Wschowskiej 1968-2018” to tytuł wystawy z okazji obchodzonego jubileuszu tej placówki. Wernisaż ekspozycji prezentującej genezę powstania placówki i przybliżającej jej działalność na przestrzeni lat odbędzie się 12 września br.

Jak zapowiedział kustosz z Muzeum Ziemi Wschowskiej Dariusz Czwojdrak, ekspozycja zostanie podzielona na trzy bloki tematyczne: najwcześniejsza historia Muzeum, najciekawsze wystawy na przestrzeni ostatnich 50 lat oraz zbiory malarskie i eksponaty na co dzień ukryte w magazynach.

„Pierwszy blok przedstawi organizację i osoby, które przyczyniły się do powstania Muzeum Ziemi Wschowskiej na czele z Onufrym Kubickim. Wzbogacony zostanie o oryginalne przedmioty z tamtych lat, takie jak afisze z Izby Pamiątek czy wystaw Koła Plastyków Amatorów” – wyjaśnił Czwojdrak.

Dodał, że podróż w przeszłość będzie możliwa dzięki kioskom multimedialnym prezentującym archiwalne materiały fotograficzne. Zwiedzający zapoznają się z kolejnymi dekadami życia Muzeum.

Na wystawie pokazane zostaną kolekcje dawnych plakatów i broszur, dzięki którym możliwe będzie prześledzenie zmian w sposobach eksponowania oraz promocji zbiorów. Światło dzienne ujrzą również zabytki związane z historią Wschowy, np. przedwojenne drogowskazy czy XIX-wieczne hełmy wschowskiej policji, oraz zbiory malarskie, po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich.

Muzeum Ziemi Wschowskiej utworzono 1 kwietnia 1968 r. Przekształcono wtedy istniejącą od 1964 r. Izbę Pamiątek Historycznych w muzeum regionalne. Na siedzibę nowo powołanego muzeum przeznaczono jedną z zabytkowych kamieniczek przy ówczesnym pl. Jedności Robotniczej (obecnie pl. Zamkowy).

Uroczyste otwarcie Muzeum miało miejsce 22 lipca 1970 r. W udostępnionych wówczas zwiedzającym pomieszczeniach zaprezentowano przedmioty zgromadzone w czterech działach: rzemiosła artystycznego, artystyczno-historycznym, archeologicznym i archiwalnym. Pierwsza wystawa przygotowana przez wschowskie muzeum we wrześniu 1968 r. poświęcona był 50. rocznicy powstania wielkopolskiego.

Na przełomie lat 70. i 80. minionego wieku Muzeum Ziemi Wschowskiej objęło opieką Staromiejski Cmentarz Ewangelicki i znajdujący się przy nim dawny cmentarz katolicki. Z czasem utworzono z nich Lapidarium Rzeźby Nagrobnej.

W 2014 r., w związku z oficjalnym otwarciem nowej siedziby w budynku dawnej rezydencji jezuickiej przy pl. Farnym 3, przygotowano stałą wystawę poświęconą dziejom miasta. W kamieniczkach przy pl. Zamkowym 2 rozbudowano wystawę poświęconą protestanckiej przeszłości ziemi wschowskiej.

W minionych latach dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono także ponad 300 prac Eugeniusza Geta Stankiewicza. Obecnie Muzeum Ziemi Wschowskiej uczestniczy w wielu projektach i współpracuje z różnymi środowiskami, realizując ideę muzeum otwartego. Pełni też rolę regionalnego koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubuskim.

Wystawa poświęcona historii i działalności tej samorządowej instytucji kultury będzie dostępna do 21 października 2018 r. w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu Zamkowym 2. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

edytor: Paweł Tomczyk

mmd/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL