II Rzeczpospolita

21.11.2012 aktualizacja 14.07.2016

50. rocznica śmierci Władysława Poboga-Malinowskiego

21 listopada 1962 r. w Genewie w Szwajcarii zmarł Władysław Pobóg-Malinowski, historyk, publicysta, działacz sanacyjny. Autor poczytnych książek historycznych, m.in. trzytomowej syntezy „Najnowsza historia polityczna Polski” obejmującej lata 1864-1945.

Władysław Pobóg-Malinowski urodził się 23 listopada 1899 r. w Archangielsku jako syn Romualda i Jadwigi z Jakubowskich.

Jako zdeklarowany zwolennik obozu piłsudczykowskiego krytykował zwłaszcza premiera Rządu RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego. Audycje Poboga-Malinowskiego emitowała współzałożona przez niego w 1944 r. polska sekcja Radia Francuskiego.

Od młodości wiązał swą przyszłość z karierą żołnierza. W 1917 r. został absolwentem Włodzimierskiej Szkoły Wojskowej w Piotrogrodzie (Petersburgu).

W Wojsku Polskim dosłużył się stopnia porucznika. Walczył m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie był oficerem artylerii.

W 1923 r. rozpoczął pracę w Wojskowym Biurze Historycznym. W tym czasie był także sekretarzem Komitetu Wydawniczego Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski.

Od 1931 do 1939 r. pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako naczelnik Wydziału Historyczno-Naukowego.

Po wybuchu wojny w 1939 r. przedostał się do Francji, w obronie której walczył w 1940 r.

Po zajęciu Francji przez Niemcy osiadł w Grenoble i poświęcił się publicystyce. Jako zdeklarowany zwolennik obozu piłsudczykowskiego krytykował zwłaszcza premiera Rządu RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego. Audycje Poboga-Malinowskiego emitowała współzałożona przez niego w 1944 r. polska sekcja Radia Francuskiego.

Był członkiem Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość – organizacji ruchu oporu utworzonej we Francji po 6 czerwca 1944 r. – dacie desantu wojsk alianckich w Normandii.

Za działalność na rzecz niepodległości Polski i Francji odznaczono go Medalem Niepodległości  oraz francuską Legią Honorową.

Jego najbardziej znaną pracą jest trzytomowa „Najnowsza historia polityczna Polski” (tom I – lata 1864-1914; tom II – lata 1914-1939; tom III – lata 1939-1945).

Władysław Pobóg-Malinowski zmarł 21 listopada w szwajcarskiej Genewie.

Pozostawił po sobie bogaty dorobek publicystyczny i naukowy. Zajmował się historią dyplomacji i dziejami najnowszymi. Jego najbardziej znaną pracą jest trzytomowa „Najnowsza historia polityczna Polski” (tom I – lata 1864-1914; tom II – lata 1914-1939; tom III – lata 1939-1945).

Pobóg-Malinowski był również autorem takich prac jak m.in. "Akcja bojowa pod Bezdanami 26.IX.1908", "Narodowa Demokracja, 1887-1918. Fakty i dokumenty", redagował także zbiorową publikację "Polska i Polacy w cywilizacji świata".

Jako archiwista i edytor źródeł, a zarazem działacz sanacyjny przygotowywał do wydania korespondencję Piłsudskiego z lat 1893-1904 oraz „Pisma – Mowy - Rozkazy” marszałka. Napisał także jego biografię - wydano ją na emigracji dwa lata po śmierci Poboga-Malinowskiego, w 1964 r.(PAP)

wmk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL