Polska po 1989 roku

21.09.2018

Batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie otrzymał sztandar

Generał brygady Jarosław Kraszewski (P) podczas ceremonii wręczenia sztandaru batalionowi dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Lublin, 21.09.2018. Fot. PAP/W. Pacewicz Generał brygady Jarosław Kraszewski (P) podczas ceremonii wręczenia sztandaru batalionowi dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Lublin, 21.09.2018. Fot. PAP/W. Pacewicz

Sztandar ufundowany przez społeczeństwo regionu otrzymał w piątek batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej w Lublinie. Dowództwo brygady przejął ukraiński oficer płk Dmytro Bratishko.

Sztandar nadany jednostce przez prezydenta RP wręczył gen. Jarosław Kraszewski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podczas uroczystości na Placu Litewskim w centrum Lublina. Kraszewski podkreślił, że sztandar oznacza gotowość jednostki do podjęcia działań wojennych. „Batalion dowodzenia zalicza się w tej chwili do elity pododdziałów dowodzenia w siłach zbrojnych” – podkreślił.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który był przewodniczącym komitetu fundatorów sztandaru powiedział, że Wielonarodowa Brygada jest symbolem pokoju i wspólnych wartości trzech państw, które ją utworzyły.

„Ta Wielonarodowa Brygada, dopóki będzie się rozwijała, a jestem przekonany, że tak będzie, świadczy o tym i gwarantuje, że tak jak my dzisiaj, tak i nasze dzieci, i wnuki, będą mogły cieszyć się łaską pokoju i możliwością pokojowego rozwoju” – powiedział Czarnek.

Podczas uroczystości dotychczasowy dowódca Wielonarodowej Brygady gen. Zenon Brzuszko przekazał te obowiązki nowemu dowódcy, ukraińskiemu oficerowi, płk. Dmytro Bratishko. Według umowy między państwami, które utworzyły brygadę, jej dowódcy zmieniają się co trzy lata, kolejno pełnią tę funkcję oficerowie z Polski, Ukrainy i Litwy. Płk Bratishko był dotychczas zastępcą dowódcy 80 brygady powietrzno-desantowej stacjonującej we Lwowie.

Wielonarodowa Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska osiągnęła gotowość bojową w grudniu 2016 r. Brygada w październiku ubiegłego roku otrzymała sztandar oraz imię hetmana Konstantego Ostrogskiego. Ministrowie obrony trzech państw, które ją utworzyły, podpisali wówczas porozumienie rozszerzające możliwości działania brygady o udział w operacjach międzynarodowych, za jednomyślną zgodą stron.

Dowództwo Brygady i polska część batalionu dowodzenia znajdują się w Lublinie, a pozostałe pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji, na terytoriach swoich państw. Mogą być podporządkowane dowódcy wielonarodowej brygady na czas ćwiczeń i operacji.

Jest to batalion desantowo-szturmowy z ukraińskiej 80 Brygady Desantowo-Szturmowej, litewski batalion zmechanizowany, nazywany Batalionem Ułanów im. Wielkiej Księżnej Biruty oraz 5 batalion strzelców podhalańskich i jednostki wsparcia (artyleria, przeciwlotnicy, saperzy i logistycy) z polskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Łącznie to około 4,5 tys. żołnierzy.(PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć

kop/ hgt/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL