Polska po 1989 roku

18.01.2019

Dyrektor Memorial de la Shoah podpisał umowy o współpracy z POLIN i ŻIH

Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dariusz Stola (P), dyrektor Memorial de la Shoah Jacques Fredj (L) i ambasador Francji w Polsce Pierre Levy (C) podczas uroczystości w Muzeum POLIN w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dariusz Stola (P), dyrektor Memorial de la Shoah Jacques Fredj (L) i ambasador Francji w Polsce Pierre Levy (C) podczas uroczystości w Muzeum POLIN w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański

Dyrektor Memorial de la Shoah Jacques Fredj podpisał w piątek umowy o współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowskim Instytutem Historycznym. Szefowie placówek podkreślili wagę współpracy przede wszystkim w obszarze edukacji.

"Memorial de la Shoah to najważniejsza instytucja we Francji zajmująca się upamiętnieniem Zagłady Żydów i jedna z ważniejszych w Europie. Posiada olbrzymie, niezwykłej wartości zbiory archiwalne i muzealne oraz bardzo wiele cennych dokumentów z zakresu II wojny światowej m.in. wykradzione dokumenty francuskiej policji dotyczące deportacji Żydów francuskich, w tym tych polskiego pochodzenia, do Auschwitz. Zajmuje się również edukacją. Został powołany do życia już podczas II wojny przez grupę Żydów ukrywających się we Francji, właśnie w celu dokumentacji Zagłady" - mówił dyrektor POLIN prof. Dariusz Stola.

Jak zaznaczył, podczas uroczystości podpisania umowy o współpracy, obie instytucje łączy misja edukacyjna. "Naszym zadaniem jest przekazanie, zwłaszcza młodemu pokoleniu, wiedzy o historii. W naszym przypadku jest to dużo szersza historia dotycząca okresu tysiąca lat żydowskiej obecności w Polsce. Memorial skupia się na najbardziej dramatycznym aspekcie tej historii. Wiele osób, w tym historyków, którzy pracowali w Memoriale było polskimi Żydami i wnieśli duży wkład w działalność tej instytucji" - powiedział.

"Bardzo się cieszę z podpisania tej umowy. Dotyczy ona m.in. wspólnego szkolenia naszych edukatorów, szkolenia nauczycieli, przygotowania materiałów, wymiany grup stażowych. Wiele problemów, z którymi się stykamy, jest podobnych w obu krajach, w szczególności malejąca wiedza o tym, co wydarzyło się podczas II wojny" - zaakcentował Stola.

Dyrektor Memorial de la Shoah podkreślił, że jego instytucja posiada 40 tys. archiwaliów dokumentujących Zagładę. "Od 15 lat jesteśmy otwarci dla publiczności, by edukować o Zagładzie, ale także zwalczać antysemityzm. Współpracujemy z POLIN już od pewnego czasu. Jednak ta umowa stanowi nowe otwarcie, bo dzięki niej będziemy mogli wspólnie organizować seminaria, przede wszystkim dla nauczycieli i dla innych grup, które pracują w dziedzinie edukacji. Jestem pod wrażeniem pracy, jaką tu wszyscy wykonują. Wystawa Muzeum jest moim zdaniem jedną z najlepszych, jakie widziałem w muzeach zajmujących się tematyką żydowską. Celem naszej umowy jest nawiązanie współpracy, wspólne zastanowienie się, co możemy zrobić jako instytucje kultury przyjmujące gości, którym chcemy pokazać coś wartościowego" - mówił.

"Jesteśmy instytucją, która pracuje nie tylko we Francji, ale w 26 krajach europejskich. Jest dla nas szczególnie ważne, by współpracować też z Muzeum POLIN, które jest najważniejszą taką instytucją zajmującą się historią Żydów w Polsce. Chcemy stworzyć sieć instytucji europejskich, które współpracują w zakresie Zagłady Żydów i edukacji o niej. Jako europejskie instytucje kultury musimy się zastanowić wspólnie przede wszystkim jak organizować naszą pracę, jak przechowywać archiwa, jak je udostępniać, pokazywać publiczności i jak kształcić ludzi w naszych krajach na temat Zagłady" - dodał Fredj.

Dyrektor POLIN przypomniał również, że w sali, w której podpisano umowę, w ubiegłym roku grupa prezydentów miast - był wśród nich zmarły tragicznie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz - podpisała deklarację dotyczącą przeciwdziałania antysemityzmowi i rasizmowi. "Chciałem o tym przypomnieć z racji ostatnich dramatycznych wydarzeń. Przypomnieć co chciał robić p. Adamowicz, że wybrał właśnie to miejsce, by powiedzieć, że rasizm i antysemityzm są czymś, co nam ciągle zagraża. I widzimy, że to zło, z którym walczył, dopadło go teraz. Mam nadzieję, że także nasza współpraca z Memorial de la Shoah będzie przyczyniała się do przeciwstawianiu temu złu" - zaznaczył Stola.

Na zakończenie uroczystości dyrektorzy POLIN i Memorial de la Shoah zwiedzili wystawę stałą i czasową placówki. Dołączył do nich również ambasador Francji w Polsce Pierre Levy.

Rano dyrektor Memorial de la Shoah podpisał również umowę o współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Dyrektorzy obu instytucji, Jacques Fredj i prof. Paweł Śpiewak, podkreślili wagę współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, udostępniania bogatego zasobu archiwaliów oraz w obszarze edukacji. Zaznaczyli, że ta kooperacja jest szczególnie istotna w obliczu nowych wyzwań współczesności, zmagającej się z nasileniem nastrojów antysemickich w całej Europie.

Dyrektor ŻIH podkreślił, że w ramach umowy jego instytucja udostępni francuskim badaczom wszystkie swoje zasoby, na które składają się dzieła sztuki, publikacje, zdjęcia, a przede wszystkim dokumenty m.in. bezcenne Archiwum Ringelbluma.

Umowa została podpisana w obecności dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pauliny Florjanowicz, pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską Jacka Chodorowicza, ambasadora Francji i przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Piotra Wiślickiego. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak, Agata Szwedowicz

akn/ aszw/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL