Polska po 1989 roku

11.01.2019 aktualizacja 01.04.2019

IPN i PAN ogłosiły 12. edycję konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Konkurs „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” Konkurs „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

25 tys. zł dla autora najlepszej pracy doktorskiej oraz 10 tys. zł dla autora najlepszej pracy magisterskiej - to nagrody, które można otrzymać w 12. edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanego przez IPN i PAN w zakresie historii najnowszej.

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na "Najlepszy Debiut Historyczny Roku" Instytut Pamięci Narodowej organizuje we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) do 24 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres IPN w Warszawie (ul. Wołoska 7) z dopiskiem "Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku".

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich. I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy w formie książki przez IPN i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN - 10 tys. zł w przypadku najlepszych prac magisterskich i 25 tys. zł w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Obok dwóch głównych nagród komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Organizatorzy konkursu poinformowali, że prace do konkursu zgłaszają ich autorzy. Dodano, że prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca lipca 2019 roku.

Więcej o konkursie na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63151,XII-edycja-Konkursu-im-Wladyslawa-Pobog-Malinowskiego-na-Najlepszy-Debiut-Histor.html

Patron konkursu Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) był porucznikiem artylerii Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., także historykiem (autorem m.in. trzytomowej syntezy "Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945"), publicystą, działaczem sanacyjnym (od 1931 r. naczelnikiem Wydziału Historyczno-Naukowego w MSZ); po II wojnie światowej przebywał na emigracji. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL