Polska po 1989 roku

10.10.2018

J. Gowin: wdrażanie Konstytucji dla Nauki w dialogu ze środowiskiem akademickim

W ciągłej dyskusji ze środowiskiem akademickim będą starał się wdrażać Konstytucję dla Nauki, to nie jest czcza deklaracja konsultacje ciągle trwają - podkreślił w środę w Bydgoszczy szef resortu nauki Jarosław Gowin. Zapowiedział podwyżki dla naukowców.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego wziął udział w 50. inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (UKW). Uczelnia powstała w 1969 r. jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, a później przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974 r.), Akademię Bydgoską (2000 r.) i w UKW (2005 r.).

Gowin podkreślił, że tegoroczna inauguracja roku akademickiego ma szczególny charakter, gdyż z jednej strony przypada w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a z drugiej strony zbiega się z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli Konstytucji dla Nauki.

Przypomniał, że ustawa powstała w efekcie unikatowego procesu dialogu.

"Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym dialogu: pracownikom naukowym, doktorantom, studentom i pracownikom administracyjnym za bardzo wiele inspiracji, które wpłynęły na ostateczny kształt ustawy. Myślę, że mamy prawo być dumni z tego, że stulecie odzyskania niepodległości środowisko akademickie uczciło w sposób najbardziej dla siebie właściwy, przygotowując w dialogu rozwiązania, które głęboko zmienią i jestem przekonany, że zdecydowanie poprawią sposób funkcjonowania polskich uczelni, instytutów naukowych, poziom kształcenia studentów i poziom badań naukowych" - mówił wicepremier.

Zdaniem Gowina znaczenie tego dialogu daleko wykracza poza świat ściśle akademicki, jest przykładem, w jaki sposób stanowić prawo, w jaki sposób reformować państwo głęboko, ale z poszanowaniem pluralizmu poglądów, wartości czy interesów.

"Chcę państwa zapewnić, że w taki sam sposób, w ciągłej dyskusji ze środowiskiem akademickim będą starał się wdrażać tę ustawę. To nie jest czcza deklaracja. Te konsultacje trwają przez cały czas" - przekonywał szef resortu nauki.

"Wspomnę tylko o tym, co zwłaszcza dla pracowników naukowych czy naukowo-dydaktycznych jest szczególnie ważne - nowe zasady ewaluacji. Do projektu rozporządzenia, które ministerstwo przedstawiło, przekazaliście państwo, zgłosiliście setki bardzo interesujących uwag. Muszę powiedzieć, że pod wieloma względami będę chciał te uwagi uwzględnić, wprowadzić istotne korekty do tego projektu" - dodał. Jako przykład uwzględnienia postulatów podał, że nastąpi odejście od propozycji, by do procesu ewaluacji można było zgłaszać nie więcej niż 20 proc. publikacji opublikowanych w czasopismach spoza danej dyscypliny.

Zwracając się do studentów, Gowin powiedział, że Konstytucja dla Nauki doprowadzi do podniesienia poziomu jakości kształcenia, co będzie oznaczało również podniesienie poziomu wymagań egzaminacyjnych.

"Chcę powiedzieć, zwłaszcza studentom pierwszego roku, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Czas studiów jest okresem wyjątkowym w życiu, który wypełni oczywiście nie tylko nauka i zajęcia. Życzę wam, żebyście spotkali wielu wspaniałych ludzi na swojej drodze, wielu mistrzów wśród waszych naukowców, wielu przyjaciół. To jest czas, kiedy +ładujecie akumulatory+ na całą drogę zawodową. Trzeba naprawdę wykorzystać ten czas jak najlepiej. (...) Skoro Konstytucja dla Nauki rysuje taką ścieżkę podnoszenia poziomu kształcenia i badań naukowych, to musi być też ścieżka podnoszenia wymagań. Wierzę, że będziecie w stanie temu sprostać" - mówił.

Minister przyznał, że na uczelniach jest rażąco niski poziom wynagrodzeń, a jeśli chce się konkurować w świecie, to trzeba je podnieść.

Konstytucja dla Nauki podnosi minimalne wynagrodzenie, a takie pensje - według statystyk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - otrzymuje większość adiunktów; teraz mogą oni liczyć na podwyżkę o 20-22 proc.

"Od 1 stycznia 2019 r. chcielibyśmy rozpocząć proces wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników uczelni. Mówię o procesie, bo to będzie rozłożone na trzy lata - 2019, 2020 i 2020. W 2019 r. przewidujemy wzrost funduszu płac o 7 proc. dla wszystkich pracowników. Jaki będzie ten wzrost w następnych latach, to będzie zależało od poziomu rozwoju polskiej gospodarki, ale sygnały są optymistyczne. Jestem upoważniony przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby złożyć solenną deklarację, że pracując nad budżetem na 2020 r., rząd będzie traktował sprawę kondycji finansowej środowiska akademickiego jako jeden ze swoich bezwzględnych priorytetów" - zapowiedział Jarosław Gowin.

Dodał, że w przyszłorocznym budżecie na naukę i szkolnictwo wyższe przewidziano więcej o 1,35 mld zł środków krajowych i o 600 mln zł ze środków unijnych, a oprócz tego rząd wyda na początku 2019 r. obligacje Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3 mld zł dla uczelni publicznych.

UKW w Bydgoszczy otrzyma obligacje Skarbu Państwa w wysokości 29,425 mln zł. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ agt/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL