Polska po 1989 roku

19.12.2018 aktualizacja 20.12.2018

Pamiątki po Ryszardzie Kaczorowskim w sali jego imienia w lubelskim UW

Lublin, 19.12.2018. Otwarcie Gabinetu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Urzędzie Wojewódzkim. W gabinecie znajdują się pamiątki przekazane przez rodzinę prezydenta Kaczorowskiego. Fot. PAP/W. Pacewicz Lublin, 19.12.2018. Otwarcie Gabinetu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Urzędzie Wojewódzkim. W gabinecie znajdują się pamiątki przekazane przez rodzinę prezydenta Kaczorowskiego. Fot. PAP/W. Pacewicz

Jedna z sal Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została poświęcona pamięci ostatniego prezydenta II RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Zgromadzono w niej osobiste pamiątki po Kaczorowskim przywiezione z Londynu.

„W tej sali zebrane są prywatne rzeczy, dlatego ta sala jest bardzo cenna. To nie tylko oddanie szacunku i czci panu prezydentowi Kaczorowskiemu, ale również możliwość kontaktu z tymi osobistymi rzeczami z jego gabinetu” – powiedział wojewoda lubelskie Przemysław Czarnek w środę podczas uroczystego otwarcia w urzędzie wojewódzkim sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

W sali tej utworzono izbę pamięci; zgromadzone są tu pamiątki - m.in. dyplomy, książki, ryngrafy, obrazy, biurko - po Ryszardzie Kaczorowskim przywiezione z Instytutu Polskiego w Londynie.

Jak dodał Czarnek, inicjatywa utworzenia tej izby wyszła od Andrzeja Pruszkowskiego i jego małżonki Jadwigi, skoligaconej z rodziną Kaczorowskich, która chciała przekazać w godne miejsce pamiątki z prywatnego gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie. „Uznaliśmy, że to znakomity pomysł, aby w lubelskim urzędzie wojewódzkim powstała sala, która będzie swego rodzaju odwzorowaniem jego prywatnego gabinetu w Londynie” – dodał wojewoda.

Czarnek przypomniał, że za kilka dni przypada rocznica przekazania przez Kaczorowskiego insygniów władzy prezydenta II Rzeczypospolitej prezydentowi Polski wybranemu w wolnych demokratycznych wyborach, Lechowi Wałęsie. Stało się to 22 grudnia 1990 r. „To jest ten symboliczny moment odzyskania niepodległości i jedyny, a przez to najważniejszy, symbol nawiązania łączności II Rzeczpospolitą Polską” – dodał Czarnek.

Pruszkowski powiedział, że rodzina Ryszarda Kaczorowskiego związana jest z Lubelszczyzną - jego ojciec Wacław urodził się w Kurowie, a jego stryj Marceli jest pochowany na cmentarzu w Przytocznie pod Kockiem.

Jego zdaniem, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, tak wybitna postać jak Kaczorowski – który przez całe życie służył Polsce, walczył o jej niepodległość, angażował się działalność społeczną, harcerską, polityczną - zasługuje ze wszech miar na upamiętnienie. „To szczególny przykład polskich losów, polskiego żołnierza, polskiego harcerza, działacza społecznego i państwowego” – powiedział Pruszkowski.

Przy sali im. Kaczorowskiego umieszczona została tablica informacyjna o jego życiu i zasługach.

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada w 1919 r. w Białymstoku. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w 1939 r., tworzył Szare Szeregi, pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Internowany przez NKWD, był więziony w łagrach na Kołymie. Po odzyskaniu wolności wstąpił do Armii gen. Władysława Andersa i przeszedł nią cały szlak bojowy, walczył pod Monte Cassino.

W 1947 r. osiadł w Londynie, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego. W 1986 r. w rządzie na emigracji został ministrem do spraw krajowych, w 1989 r. objął – po zmarłym nagle Kazimierzu Sabbacie – stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, wraz całą delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Po uroczystości otwarcia sali poświęconej Kaczorowskiemu w urzędzie wojewódzkim uhonorowano także świętującego w tym roku 100. urodziny kpt. Stanisława Szafranka - żołnierza AK walczącego z Niemcami podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu więzionego na Zamku Lubelskim. Kombatant został odznaczony medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” przyznanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.(PAP)

Autorka: Renata Chrzanowska

ren/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL