I wojna światowa

01.12.2017

A. Łukaszenka: I Zjazd Wszechbiałoruski w 1917 r. wyrazem samostanowienia Białorusi

Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że w zwołaniu I Zjazdu (Kongresu) Wszechbiałoruskiego w 1917 r. wyrażona była idea samostanowienia Białorusi. Zjazd został rozpędzony przez bolszewików, ale stał się symbolem dążeń niepodległościowych Białorusinów.

„Zjazd demonstrował wartości, które są ważne po dziś dzień: własne państwo, jego socjalny charakter i fakt, że tylko naród, jego wola, kolektywny rozum i liderzy mogą być prawdziwym źródłem niepodległości” – ocenił prezydent Łukaszenka w liście skierowanym do uczestników konferencji naukowej „Wydarzenia 1917 roku w historii Białorusi”. Jego fragmenty przytacza agencja BiełTA.

„Wydarzenia 1917 roku sprzyjały dążeniu Białorusinów, by mieszkać we własnym domu. Idea samostanowienia Białorusi, która była oddolna, pochodziła z inicjatywy mas społecznych, została wyrażona w zwołaniu I Zjazdu Wszechbiałoruskiego” – pisze w liście Łukaszenka.

Na wypowiedź, odwołującą się do tradycji niepodległościowych, zwróciły szczególną uwagę media niezależne, ponieważ dotychczas prezydent Łukaszenka chętniej wspominał o radzieckiej historii Białorusi.

Opozycyjna gazeta internetowa „Nasza Niwa” przypomina, że I Zjazd Wszechbiałoruski z grudnia 1917 roku, w którym wzięło udział niemal 2 tys. delegatów, ogłosił prawo narodu białoruskiego do niepodległości, samostanowienia oraz do demokratycznego rządu.

„Zjazd wybrał Radę, w skład której weszło 71 przedstawicieli różnych partii politycznych. Bolszewicy rozpędzili zjazd, ale proces ogłoszenia niepodległości został uruchomiony” – pisze „Nasza Niwa”.

25 marca 1918 r. Białoruska Republika Ludowa ogłosiła niepodległość. BRL nie przetrwała (wkrótce powstała Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka), ale stała się symbolem, do którego współcześnie odwołują się siły demokratyczne na Białorusi.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ jo/ mal/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL