Polska po 1989 roku

03.05.2015 aktualizacja 14.07.2016

Odznaczeni przez prezydenta z okazji Święta Narodowego 3 Maja

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w niedzielę na Zamku Królewskim odznaczenia z okazji Święta Narodowego 3 Maja:

Odznaczeni zostali:

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

- w uznaniu wybitnych zasług w działalności państwowej, publicznej i społecznej

Longin Komołowski

- za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej, za osiągnięcia w pracy naukowej

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

- za wybitne zasługi dla rozwoju urbanistyki i kształtowania ładu przestrzennego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

Stanisław Wyganowski

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

- za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

Kazimierz Jaśkowski

- za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie historii sztuki, za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego

Stanisław Mossakowski

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za opracowanie i zastosowanie innowacyjnych metod w kardiochirurgii dziecięcej

Janusz Skalski

- za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalności na rzecz integracji Polski z Unią Europejską

Stanisław Sołtysiński

- za wybitne zasługi dla ochrony dziedzictwa narodowego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

Zygmunt Świechowski

- za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

Wojciech Wolski

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

- za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-francuskich

Andrzej Dembiński

- za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

Marian Filar

- za wybitne zasługi w kształtowaniu systemu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej

Anna Fornalczyk

- za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu

Irena Herbst

- za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz dokumentowanie prawdy o najnowszej historii Polski

Witold Kulesza

- za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za zasługi w działalności organizacyjnej na rzecz ochrony zdrowia publicznego

Wojciech Maksymowicz

- za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za tworzenie i promowanie nowoczesnych metod badawczych

Marek Ostrowski

- za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, za zasługi dla rozwoju sztuki baletowej

Krzysztof Pastor

- za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za osiągnięcia w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej

Marek Żywno

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

- za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za popularyzowanie polskiej muzyki w świecie

Piotr Anderszewski

- za wybitne zasługi w działalności społeczno-charytatywnej i zaangażowanie ekumeniczne

Danuta Baszkowska

- za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, za pielęgnowanie i krzewienie myśli i nauczania Jana Pawła II

Ewa Bednarkiewicz

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i upowszechniania dziedzictwa narodowego Polski

Zenon Butkiewicz

- za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa

Marek Chmaj

- za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za promowanie twórczości literackiej

Katarzyna Dzieduszycka-Herbert

- za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za popularyzowanie polskiej muzyki w świecie

Anna Maria Jopek

- za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie języków i kultur wschodniosłowiańskich, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

Grzegorz Przebinda

- za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność na rzecz polskiego sektora technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Tomasz Sielicki

- za wybitne zasługi w kształtowaniu systemu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności publicznej

Tadeusz Skoczny

- za wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy w Polsce, za wkład w rozwój nowoczesnej publicystyki

Krzysztof Varga

W uroczystości uczestniczyła małżonka prezydenta Anna Komorowska, a także szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta oraz szef BBN Stanisław Koziej.

sdd/ eaw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL