Walki o granice II RP

20.05.2018

Poznań uczci 100. rocznicę obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Tablica poświęcona Sejmowi Dzielnicowemu. Źródło: Wikimedia Commons Tablica poświęcona Sejmowi Dzielnicowemu. Źródło: Wikimedia Commons

Uroczysty "Pochód Polski" ulicami Poznania i premierę filmu dokumentalnego zaplanowano w ramach obchodów 100. rocznicy obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Sejm obradował w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku.

Wiodącym celem tegorocznych obchodów jest przypomnienie znaczenia obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego na forum ogólnopolskim. Organizatorami jubileuszu są: Fundacja Zakłady Kórnickie i Wojewoda Wielkopolski. Według organizatorów przedsięwzięcia, wydarzenia sprzed 100 lat zasługują na przypomnienie m.in. dlatego, że miały wpływ na włączenie Wielkopolski i Poznania w granice niepodległego państwa polskiego.

"Ta droga nie rozpoczęła się z chwilą wybuchu powstania wielkopolskiego 27 grudnia 1918 roku. Jeśli powiedzielibyśmy, że powstanie było mostem, które przeprowadziło Wielkopolskę z okresu niewoli narodowej do niepodległości, to Polski Sejm Dzielnicowy był jednym z ważniejszych fundamentów na którym ten most został zbudowany" – powiedział prof. Przemysław Matusik z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W ramach jubileuszu wyprodukowany zostanie krótkometrażowy film dokumentalny o Polskim Sejmie Dzielnicowym. W listopadzie na Starym Rynku otwarta zostanie wystawa poświęcona wydarzeniom sprzed wieku. W grudniu ekspozycja będzie prezentowana w gmachu Sejmu. Potem będzie odwiedzać miasta Wielkopolski i ościennych województw.

W listopadzie i grudniu w Poznaniu odbędą się też inscenizacje historyczne przypominające okoliczności zwołania Sejmu Dzielnicowego oraz jego obrady. Jednym z centralnych elementów obchodów jubileuszowych ma być grudniowy "Pochód Polski", który będzie nawiązywał do pochodu, w jakim 3 grudnia 1918 roku ulicami Poznania przeszli delegaci na Sejm Dzielnicowy. Przemarsz ten był manifestacją polskości we wciąż niemieckim wówczas mieście. Pochód poprzedzi msza św. w poznańskiej farze. Z propozycją udziału w przedsięwzięciu organizatorzy zwrócą się do władz samorządów z tych części kraju, które 100 lat temu wybierały swoich delegatów na Sejm.

Obchody w Poznaniu uzupełnią celebracje lokalne, organizowane przez powiaty i gminy. Jubileuszowi towarzyszyć ma szereg publikacji, w tym reprint "Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego 1918 r."

Polski Sejm Dzielnicowy obradował w Poznaniu od 3 do 5 grudnia 1918 z udziałem ok. 1,1 tys. delegatów, przedstawicieli wszystkich grup społecznych z Wielkopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Prus Królewskich oraz skupisk ludności polskiej w Niemczech. Do Sejmu wybrano 1399 delegatów w tym 129 kobiet.

"Po raz pierwszy od lat Poznań znów na kilka dni stał się symbolicznie miastem polskim. Wielki przemarsz pod flagami z fary do sali obrad miał niesłychane, symboliczne znaczenie. Wybuch powstania wielkopolskiego to w pewnym sensie także reakcja Polaków na bierność Niemców w czasie obrad sejmowych" – powiedział prof. Matusik.

Polski Sejm Dzielnicowy zebrał się legalnie, za zgodą rządu pruskiego, choć dyskusja na jego forum była poważnie ograniczona. Sejm nie mógł na przykład podjąć uchwały w sprawie przyłączenia Wielkopolski lub innych ziem zaboru pruskiego do odradzającego się państwa polskiego. Zadecydował o tym dopiero czyn zbrojny uczestników powstania wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu.

Sejm wytyczył jednak drogę działania ruchu polskiego na najbliższą przyszłość i wybrał Naczelną Radę Ludową jako zwierzchnią władzę Polaków w Niemczech do chwili objęcia ziem zaboru pruskiego przez rząd polski. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL