Epoka nowożytna

10.05.2019

Premier: Unia Lubelska była dalekowzrocznym porozumieniem

Unia Lubelska była dalekowzrocznym porozumieniem, które przyczyniło się do wzmocnienia demokracji; była inspiracją do budowy nowego modelu cywilizacyjnego – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników konferencji „Unia Lubelska – jedność i różnorodność” w Lublinie.

Konferencja, zorganizowana w piątek na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z okazji przypadającego w tym roku 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, poświęcona była m.in uwarunkowaniom historycznym i skutkom politycznym aktu unii polsko-litewskiej zawartej w Lublinie w 1569 r.

Premier Morawiecki w liście do uczestników konferencji - który odczytała poseł PiS Elżbieta Kruk - podkreślił, że jubileusz zawarcia unii polsko-litewskiej, jest szczególną okazją do dyskusji na temat historii państwowości w tej części kontynentu europejskiego.

"Nie sposób znaleźć w dziejach Europy przykładu dwóch krajów, które zawarłyby równie trwały sojusz poprzez negocjacje i argumentację. To wspaniałe i dalekowzroczne porozumienie przez wiele lat kształtowało historię i tożsamość całego regionu" – napisał premier.

"Zastosowane w praktyce nowatorskie rozwiązania przyczyniły się do wzmocnienia postaw obywatelskich, republikańskich oraz demokratycznych na całym obszarze Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W kolejnych dekadach stały się one inspiracją do budowy nowego modelu cywilizacyjnego. Dzisiaj jesteśmy spadkobiercami tej śmiałej myśli politycznej opartej o wolność i pluralizm" - dodał.

Premier podkreślił, że świadomość przeszłości jest fundamentem nie tylko budowania przyszłości Polski, ale także jedności całej Europy. "Unia polsko-litewska była bowiem wzorem politycznego kompromisu bazującego na wzajemnym szacunku i równości wobec prawa. Była przykładem twórczej współpracy przynoszącej korzyści wszystkim stronom" – napisał Morawiecki.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który również skierował list do organizatorów konferencji, napisał, że Unia Lubelska była "próbą realizacji już w XVI wieku filozofii politycznej – pomocniczości", która dziś jest oficjalną filozofią Unii Europejskiej.

"Ten wspaniały symbol współistnienia różnych tradycji religijnych, społecznych i kulturowych w jednym organizmie państwowym stanowi nasze wielkie dziedzictwo, a zarazem wyjątkowo cenny wkład w historię nowożytnej Europy, dowód na to, że w oparciu o najważniejsze wartości nawet z różnorodności można stworzyć jedność oraz podmiotową siłę polityczną" – napisał Kuchciński w liście, który odczytał zebranym poseł PiS Sylwester Tułajew.

Obecna na otwarciu konferencji wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odczytała natomiast list od ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. "To w Lublinie, już w XVI wieku, podkreślano wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej" – napisał Szumowski.

Organizatorami konferencji "Unia Lubelska – jedność i różnorodność" byli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy.

Jubileusz uświetni koncert, który odbędzie się w sobotę w Archikatedrze Lubelskiej. Będzie to oratorium "Przez tę ziemię przeszedł Pan" skomponowane przez Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego, które zaprezentują m.in. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod dyr. Wojciecha Rodka, chóry uniwersyteckie oraz soliści - Dorota Miśkiewicz, Marek Bałata, Iwona Socha, Michał Sławecki. (PAP)

Autorka: Renata Chrzanowska

ren/ godl/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL