Średniowiecze

25.06.2012 aktualizacja 14.07.2016

Prof. Zygmunt Świechowski nagrodzony Lednickim Orłem Piastowskim

Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego - za propagowanie wiedzy na temat dynastii pierwszych Piastów - otrzymał za rok 2012 historyk sztuki prof. Zygmunt Świechowski – poinformował w poniedziałek PAP przewodniczący kapituły nagrody prof. Andrzej Wyrwa.

„Naukowy i dydaktyczny wkład prof. Zygmunta Świechowskiego w badania i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki i architektury dynastii piastowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi, stąd też przyznanie Panu Profesorowi honorowej Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego jest jak najbardziej uzasadnione i wskazane - napisała w uzasadnieniu kapituła nagrody.

Nagrodę, statuetkę, wręczy laureatowi we wrześniu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest przyznawana raz w roku przez marszałka województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Profesor dr hab. Zygmunt Świechowski (ur. w 1920 roku) studia ukończył w 1950 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność naukową rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej, następnie kierował Katedrą Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, a w kolejnych latach objął funkcję Dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej.

„Wykładał na Sorbonie w Paryżu, a także w Londynie, Berlinie, Kolonii, Strasburgu i Pawii. Jego +Sztuka romańska w Polsce+ stała się publikacją podręcznikową. Jest autorem wielu publikacji książkowych i olbrzymiej liczby artykułów, wśród których na szczególną uwagę zasługują publikacje odnoszące się do dzieł architektury powstałych w Wielkopolsce w czasach piastowskich” – powiedział PAP prof. Andrzej Wyrwa

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest przyznawana raz w roku przez marszałka województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Honorową nagrodę ustanowiono w 2009 roku, pierwszym laureatem został poznański historyk prof. Gerard Labuda, drugim - archeolog prof. Zofia Kurnatowska, a trzecim - prof. Jerzy Strzelczyk.

Laureata wyłania kapituła nagrody, w której z urzędu zasiadają: arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Ostrów Lednicki leży na wyspie Jeziora Lednica. W X wieku powstał tam - tuż obok ważnego, strategiczno-handlowego traktu lądowego i wodnego - wczesnośredniowieczny gród związany z czasami panowania pierwszych władców z polskiej dynastii piastowskiej, Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym. Około połowy X w. na południu wyspy wybudowano fortyfikację grodową, wewnątrz której wzniesiono dwie budowle kamienne: pałac (palatium) władcy połączony z kaplicą i kościół.(PAP)

kpr/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL