Polska po 1989 roku

26.09.2018

Rekordowa liczba podchorążych rozpoczęła studia na WAT

Warszawa, 03.10.2017. Inauguracja roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Fot. PAP/R. Guz Warszawa, 03.10.2017. Inauguracja roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Fot. PAP/R. Guz

Prawie 750 podchorążych rozpoczęło studia na Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia zwiększa liczbę miejsc dla kandydatów na oficerów, bo zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w polskiej armii.

W środę na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uroczystą przysięgę złożyło 688 podchorążych. W sumie w tym roku studia na WAT rozpocznie prawie 750 podchorążych, o około 150 więcej niż przed rokiem.

"To historyczny nabór, bo jest naprawdę duży. W zeszłym roku przyjęliśmy 610 podchorążych, w tym roku promocja dotyczy 688 podchorążych - są wśród ich 124 kobiety. Faktycznie jednak naukę rozpoczyna o 150 osób więcej niż przed rokiem, bo jest też grupa, która z różnych powodów zrezygnowała ze studiów na wczesnym etapie, ale miała prawo wrócić na uczelnię i to zrobiła. Dlatego w tym semestrze naukę rozpocznie około 750 podchorążych" - stwierdził w rozmowie z PAP płk. Artur Król, prorektor ds. wojskowych WAT.

Złożenie przysięgi żołnierskiej jest dla podchorążych pierwszym krokiem rozpoczęcia studiów na WAT. Kilka dni po przysiędze złożą oni ślubowanie podczas inauguracji roku akademickiego.

Jak podkreśla płk. Król uczelnia nadal będzie zwiększać liczbę przyjmowanych kandydatów na oficerów. "W nadchodzącym roku akademickim wszystkich podchorążych na uczelni będzie około 2300. W przyszłym roku uczelnia spodziewa się przekroczyć już liczbę 2500. To może być nawet 2600-2700 podchorążych" - zapowiada prorektor.

"Nabór jest większy, bo zwiększyły się zgłaszane limity od poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. A potrzeby są duże. Dlatego decyzją ministra obrony zwiększono liczbę miejsc na WAT dla podchorążych" - mówi płk. Król. Wśród kierunków, na które było w tym roku najwięcej przyjęć prorektor wymienia: elektronikę, telekomunikację, cybernetykę i kryptologię.

"To nas cieszy, bo jesteśmy uczelnią techniczną o profilu wojskowym. Większa liczba podchorążych to bardziej wojskowy charakter uczelni. Ale mamy też ambicje i chęć, żeby cały czas coś znaczyć w świecie nauki. Ciągle chcemy budować markę dobrej uczelni cywilno-wojskowej, która ma dobre kierunki dla wojskowych, ale też cywilów i jest dobrą furtką do przyszłości dla jednych i drugich" - podkreślił płk. Król.

Jak poinformował tym roku akademickim wszystkich studentów na WAT będzie prawie 10 tys., z czego niecałe 8 tys. to będą cywile.(PAP)

Autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ godl/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL